Tekes vauhditti korjausrakentamista parempaan tuottavuuteen ja asiakastyytyväisyyteen

Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelmassa rahoitettiin infra-, korjaus- ja hyvinvointirakentamiseen liittyviä kehitysprojekteja noin 41 miljoonalla eurolla vuosina 2009–2014. Viimeisinä vuosina rahoitus suuntautui pääosin korjausrakentamiseen liittyviin projekteihin. Tavoitteena oli parantaa alan tuottavuutta, aikaansaada teollisia kokonaisratkaisuja sekä kehittää hankintoja.

Ohjelmapäällikkö Sampsa Nissisen mielestä ohjelma saavutti tavoitteensa ainakin osittain. Korjausrakentamiseen liittyvien teknologioiden, tuotantotapojen sekä palvelujen kehittäminen saivat Tekesin rahoituksella tarvitsemaansa vauhditusta. Ohjelmassa rahoitettiin ennakkoluulottomia ja rohkeita toimijoita, jotka olivat valmiita uudistamaan alan toimintatapoja.

Rakennettu ympäristö -ohjelmassa rahoitettiin 156 yritysprojektia 28,5 miljoonalla eurolla. Tutkimusprojekteissa oli 33 hankekokonaisuutta, joiden rahoitus oli 12,5 miljoonaa euroa.

Nissinen korostaa, että jatkossa korjausrakentamiseen ja kiinteistöjen uudistamiseen tarvitaan kipeästi siihen erikoistuneita yrityksiä. Korjausrakentamisen volyymi on kasvanut uudistuotantoa suuremmaksi ja kehityssuunta jatkunee samanlaisena myös tulevaisuudessa.

Markkinoita korjausrakentamiseen erikoistuneille yrityksille syntyy myös siitä, että Suomessa on tulossa suuria rakennusmassoja korjausikään seuraavan vuosikymmenen aikana. Suomen asuinrakennuskannasta merkittävä osa on rakennettu 1960- ja -70-luvuilla. Niiden korjaustarve erityisesti talotekniikassa ja julkisivuissa on kasvamassa.

Kohti teollista korjausrakentamista

Korjausrakentaminen on ollut tuotantotavaltaan käsityövaltaista ja näin ollen hidasta ja tuottavuudeltaan heikkoa. Korjaustöistä aiheutuu myös huomattavia haittoja asumiselle.

Rakennettu ympäristö -ohjelmassa näihin haasteisiin tartuttiin teollisilla korjausrakentamisen ratkaisuilla. Ohjelmassa rahoitettiin esimerkiksi hormielementtikotelon, asennusseinämoduulin, rakennuksen kattorakenteiden sekä julkisivu- ja parveke-elementin kehitystyötä. Projekteissa tutkittiin ja kehitettiin myös työmaaolosuhteita parantavia menetelmiä, tuotteita ja palveluita.

Lisäksi kehitettiin uudenlaisia palveluja, liiketoimintakonsepteja, projektin- ja riskien hallinnan työkaluja sekä yhteistoiminta- ja hankintamalleja. Näiden ytimenä oli löytää uusia keinoja asukasystävälliseen korjaushankkeiden läpivientiin.

Tekes rahoittaa myös jatkossa rakennettuun ympäristöön liittyviä yritysten haastavia kehitysprojekteja, vaikka ohjelma päättyy vuoden 2014 lopussa. Rahoitusta on tarjolla erityisesti kansanvälistä kasvua hakevien pk-yritysten kehitysprojekteihin.

Lisätietoja

Sampsa Nissinen, ohjelmapäällikkö, Tekes, puh. 029 50 55687, sampsa.nissinen(at)tekes.fi
Korjausrakentaminen – palveluja ja teollista toimintaa, Rakennettu ympäristö –ohjelman projektien tuloksia (pdf)
Rakennettu ympäristö: www.tekes.fi/rakennettuymparisto/

Eero Lukin