Rakennustuoteteollisuuden pitäisi panostaa asiakasnäkökulmaan innovaatiotoiminnassaan

Johtamisvaje haittaa rakennustuoteteollisuuden innovaatiotoimintaa. Johtaminen on erityisen tärkeää rakentamisen monimutkaisessa arvoverkossa ja verkottumista edellyttävässä innovaatioympäristössä, väittää tekniikan lisensiaatti Markku Vesa.

–Innovaatiotoiminnan johtamisessa on paljon kehittämistä. Tarvitaan vahvaa strategista johtamista, kykyä luoda oikeanlaista innovaatiokulttuuria ja toimivaa vuorovaikutusta yrityksen ulkopuolisen innovaatioympäristön kanssa. Johtamiseen pitää panostaa nykyistä enemmän ja kehittää sitä myös laadullisesti innovaatiotoiminnan tuloksellisuuden kasvattamiseksi, toteaa Markku Vesa.

Hän tutkii väitöstyössään innovaatiotoiminnan johtamista rakennustuoteteollisuudessa ja esittää suosituksia innovaatioympäristön ja erityisesti yritysten toimenpiteiden kehittämiseen.

Vesan mukaan innovaatiotoiminta on yrityksissä pääsääntöisesti melko strategialähtöistä. Yritykset ottavat kehityskohteiksi vain sellaisia ideoita, jotka liittyvät nykyisiin tai suunniteltuihin uusiin liiketoimintoihin. Sen sijaan liiketoimintastrategian toinen näkökulma, kilpailuetujen määrittely jää vähemmälle huomiolle. Myös ideoiden etsintä innovaatioiden synnyttämiseksi on yrityksissä huonosti sisäistetty johtamisen alue, jossa tehdään harvoin systemaattista työtä.

–Asiakas on rakennustuoteteollisuuden näkökulmasta katsottuna ”kateissa” eikä innovaatiotoiminnassa selkeästi tiedetä, keiden tarpeita pitäisi tyydyttää. Tutkimuksessa ilmeni, että kiinteistöjen käyttäjien ja omistajien mielipiteitä ei yleensä oteta riittävästi huomioon tarjoomaa koskevassa kehitystyössä.

Rakennustuoteteollisuus toisaalta kokee, etteivät sen pääasiakasryhmänä olevat rakennusliikkeet arvosta laadullisia ominaisuuksia. Hankintapäätökset pyritään tekemään pääsääntöisesti vain alhaisimman yksikköhinnan perusteella.

–Jos innovaatio on systeeminen ja aiheuttaa kustannusmuutoksia eri asioissa, niiden vaikutusta rakentamisen kokonaiskustannuksiin ei osata riittävän hyvin arvioida.

Rakennustuoteteollisuus tarvitsee yhteistyötä erityisesti rakennusliikeasiakkaiden kanssa innovaatioiden synnyttämiseksi ja uusien asioiden testaamiseksi käytännössä.

–Toimiva yhteistyö edellyttää sopimuksia hyötyjen ja riskien jakautumisesta molempia osapuolia hyödyttävällä tavalla. Yhteistyötä tarvitaan enemmän myös käyttäjien ja omistajien kanssa, Vesa näkee.

Väitöskirjaan voi tutustua osoitteessa: http://URN.fi/URN:ISBN:978-952-15-3405-8

Lähde: Tampereen teknillisen yliopiston väitöstiedote

Eero Lukin