Lean-periaatteita otetaan käyttöön rakentamisessa

Rakennusalan tuottavuutta ja asiakaslähtöisyyttä ollaan kehittämässä tuomalla Lean-ajattelua rakennusalalle. Sitä soveltavat yhteistoiminnalliset urakat yleistyvät myös Suomessa. Consti Yhtiöt soveltaa Lean-periaatteita ja -työkaluja useissa asuintalo- ja talotekniikkahankkeissaan.

Lean-ajattelun mukaista rakentamista on tehty Suomessa noin kolmen vuoden ajan. Tilaajina niissä on useimmiten julkisia tahoja, kuten virastot, kunnat sekä muut suuret julkiset kiinteistönomistajat.

- Suurin hyöty on ennustettavuuden paraneminen. Yhteistyömalleissa tavoitteista sovitaan ja niiden saavuttamiseen pyritään yhteistyössä. Kun budjetti ja aikataulu saadaan pitämään, tulokset ja tyytyväisyys paranevat kaikilla osapuolilla, kertoo Consti Yhtiöiden kehitysjohtaja Juha Salminen.

Yhteinen sitoutuminen onnistumisten perustana

Lean-ajattelua tukevia urakkamuotoja ovat muun muassa allianssi- ja yhteistoimintaurakat. Allianssissa hanketta toteuttaa esim. omistajan, rakennuttajakonsultin, suunnittelutoimiston ja rakennusurakoitsijan yhdessä muodostama organisaatio.

Allianssi-rakentamisessa solmitaan monenkeskinen sopimus, jossa määritellään yhteiset tavoitteet, riskit, budjetti ja toteutus. Yhteistoimintaurakoissa sopimukset laaditaan kahdenvälisinä ja tehdään lisäksi kaikkia sitova yhteistoimintasopimus.

Consti Yhtiöt on mukana muun muassa Helsingin yliopiston Franzenian yhteistoimintaurakassa. Käynnistymässä on näiden lisäksi uusia merkittäviä hankkeita ja menetelmiä sovelletaan myös perinteisemmissä hankkeissa.

LCI-päivä kokosi alan huiput Helsinkiin 4.12.

Suomessa Lean-ajattelun soveltamista rakentamiseen edistää Lean Construction Institute Finland, jonka ympärille joukko eturivin yrityksiä on muodostanut Tekesin rahoittaman kehityshankkeen.

4.12. Helsingissä pidetyn LCI-päivän seminaarin pääpuhujana oli Kalifornian yliopiston kampusarkkitehti ja maailmanlaajuisen Lean Construction -verkoston puheenjohtaja Michael Bade. Seminaarissa käsiteltiin Lean-ajattelun mukaisia toimintamalleja tilaajien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden näkökulmista sekä esiteltiin kokemuksia useista hankkeista.

Eero Lukin