Korjausrakentamisen on muututtava palveluksi

Tekes on selvittänyt korjausrakentamisen palveluiden ja markkinoiden kehittymistä yhdessä alan johtavien järjestöjen kanssa. Korjausrakentamisen toimintaympäristön, kysynnän ja ratkaisujen muutoksia hahmotettiin kevään aikana seitsemän eri järjestön kanssa pidetyissä round table –tilaisuuksissa.

Kaupungistuminen, kysynnän muutokset ja ympäristövaatimukset

Kiinteistö- ja rakennusalan toimijat nostavat kaikki yhdessä alan kehitykseen vaikuttaviksi trendeiksi kaupungistumisen, kysynnän ja käyttötarkoitusten muutokset sekä kasvavat elinkaari- ja ympäristövaatimukset. Lisäksi korjausrakentamisen kehittämisen painetta kasvattavat sen heikko asiakaslähtöisyys ja tuottavuus. Korjausrakentamista on kehitettävä teollisemmaksi toiminnaksi ja aidoksi palveluksi.

Korjausrakentamisen menetelmiin ja toteutustapoihin kaivataan nykyistä enemmän avoimia ja yhteistoimintaan kannustavia toteutusmalleja, joista yhteistoimintaurakat ovat yksi hyvä esimerkki. Alalle kaivataan pilkottujen urakoiden sijaan teollista toimintaa, valmiita tuoteosatoimituksia, konsepteja, kokonaisratkaisuja ja palveluita. Tietomallintaminen tulee ottaa käyttöön myös korjausrakentamisessa. Lisäksi korjausrakentaminen tulee ulottaa selkeämmin kiinteistöjen käyttöönottoon ja ylläpidon ja operoinnin prosesseihin. Tilaajien toiveena on myös takuuaikojen pidentäminen.

Suurin potentiaali julkisissa hankintayksiköissä ja asunto-osakeyhtiöissä

Suurimmat haasteet korjausrakentamisen kehittämisessä liittyvät julkisiin hankintoihin ja asunto-osakeyhtiöiden peruskorjaamiseen. Julkisten tilaajien tapa hankkia halvimmalla ja johtaa yleensä huonoon lopputulokseen. Taloyhtiöissä suurimmat haasteet liittyvät kertatilaajien ja isännöitsijöiden osaamiseen. Tässä markkinassa piilee myös kansantaloudellisesti suurin kehityspotentiaali.

Asunto-osakeyhtiöt ovat ammattilaisten markkinoilla usein muita heikommassa asemassa osaamisensa ja asemansa takia. Haastetta lisäävät lähiöiden kasvava korjaustarve ja isännöitsijöiden osaamispuute.

Uudistamista saneerausten ja korjausrakentamisen sijaan

Alan toimijoiden mukaan korjausrakentamisen palvelut ja markkinat monipuolistuvat ja teknistyvät mm. lisääntyvien määräysten ja teknologian kehittymisen takia. Erityisesti talotekniikan osaaminen ja merkitys kasvavat. Talotekniikan osuus hankkeista saattaa olla jopa puolet. Erityisesti tähän markkinaan kaivataan lisää uudenlaisia palvelumalleja. Jatkossa tulisikin puhua saneerausten ja korjaamisen sijaan uudistamisesta.

Tilaajien ja palveluntuottajien odotukset vastaamaan toisiaan

Tilaajat ja rakennuttajat odottavat sekä suunnittelijoilta että rakentajilta parempaa yhteistyötä ja vastuunottoa, joka voisi näkyä esimerkiksi takuuaikojen ja elinkaarivastuun pidentymisenä. Palveluntuottajien tulisi verkottua paremmin keskenään ja pystyä hoitamaan koko arvoketju. Myös alihankintoihin halutaan muutosta. Palveluntuottajat odottavat hintakilpailun sijaan parempaa hankintaprosessien hallintaa, vaativimpien valintakriteerien käyttöä, kokonaisratkaisujen hankintaa sekä uskallusta kokeiluihin ja innovaatioihin.

Viranomaisilta ala odottaa ennakoitavampaa ja johdonmukaisempaa politiikkaa. Erityinen paine kohdistuu hankintalain uudistamiseen ja rakennusvalvonnan toimintamallien yhtenäistämiseen. Ala odottaa edelleen Tekesin rahoitusta, mutta samalla toivottiin myös yksinkertaisempia malleja kehittämisprojektien läpivientiin. Järjestöiltä alan yritykset odottavat tiiviimpää yhteistyötä ja vastuunottoa myös korjausrakentamisen kehittämisestä. Korjausrakentamisen volyymi kasvoi ensi kertaa uudistuotantoa suuremmaksi vuonna 2013 ja kehitys jatkunee näin myös eteenpäin.

Tekesin round table –työpajasarjaan osallistuivat seuraavat järjestöt ja näiden jäsenyhteisöt;  Rakennusteollisuus RT, RAKLI ry, Suomen Isännöintiliitto ry, Suomen Kiinteistöliitto ry, Suomen konsulttitoimistojen Liitto SKOL ry, Sähkö- ja teleurakoitsijoiden Liitto STUL ry.

Korjausrakentamisen kehittäminen on yksi Tekesin Rakennettu ympäristö -ohjelman teemoista. Rakennettu ympäristö ohjelma jatkuu vuoden 2014 loppuun.

Lisätietoja

  • Sampsa Nissinen, Rakennettu ympäristö ohjelmapäällikkö, Tekes, p. 050 5577 687, sampsa.nissinen(at)tekes.fi
  • Jani Saarinen, Rakennettu ympäristö ohjelman korjausrakentamisen aktivaattori, Vison Alliance Partners, puh. 0400 625 670, jani.saarinen(at)vison.fi

www.tekes.fi/rakennettuymparisto

Eero Lukin