Raisioagron rehuinnovaatiot kehityksen kärjessä

Raisioagron uusimpia innovaatioita ovat kalanrehu-konsepti Hercules LP OPTI sekä lypsykarjanrehu Benemilk. Tekes on tukenut molempien innovaatioiden tutkimus- ja tuotekehitystyötä Green Growth ja Sapuska -ohjelmien kautta.

Maatalouden innovaatioilla on suuri yhteiskunnallinen merkitys. Ne ylläpitävät muun muassa ihmisten hyvinvointia, eläinten terveyttä sekä ruokaketjun kestävyyttä ja tehokkuutta.

Rasvahappoarvot nousuun jo viikossa

Raisioagron rehuilla kasvatettu kotimainen kirjolohi on erittäin terveellinen tuote. Hercules LP OPTI on kalan loppukasvatusvaiheen tehorehu, jolla nostetaan ihmiselle terveelliset EPA- ja DHA-rasvahappoarvot ravitsemussuositusten mukaiselle tasolle säilyttäen kalan hyvä maku ja muut laatuominaisuudet. Lisäksi rajallisen luonnonkaloista saatavan kalaöljyn käyttö rehuissa pienenee lähes puoleen.

Vuonna 2013 tehdyt ruokintatutkimukset osoittavat merkittäviä parannuksia kalojen rasvahappokoostumuksessa jo viikon kuluttua Opti-ruokinnan aloittamisesta. Rehuinnovaatio hyödyntää kalaöljyn lisäksi kotimaista rypsiöljyä rehun raaka-aineena. Kasvipohjaisen öljyn käyttö kalaöljyn rinnalla säästää maailman hupenevia luonnonkalavaroja. Hercules LP Opti -rehut ovat lisäksi mahdollisimman vähän ympäristöä kuormittavia.

Tehokkaampaa maidontuotantoa

Benemilk-rehuilla maitotuotos nousee ja maidon pitoisuudet paranevat. Suomessa, Ruotsissa, Hollannissa ja Ranskassa tehdyissä ruokintatutkimuksissa energiakorjattu maitotuotos (EKM) nousi päivässä 2,5 kiloa lehmää kohden. Tutkimuksia on tehty eri lehmäroduilla ja ruokintamalleilla.Lisäksi Benemilk-rehuilla tehdyissä ruokintatutkimuksissa on osoitettu maidontuotannon tehokkuuden paranevan jopa 10 prosentilla.

Benemilkin saavutettua noin 10 prosentin markkinaosuuden Suomen lypsykarjanrehuissa keväällä 2013 nähtiin myös maidon keskituotoksen välitön nousu. Ilmiö on tuonut tiloille noin 14 miljoonaa euroa lisää tuottoa. Kysymys kuuluukin onko se sattumaa Benemilkin vakiinnutettua asemansa markkinoilla. Hyvällä säilörehusadolla on tärkeä merkitys, mutta kymmeneen vuoteen ei ole nähty vastaavaa maidontuotannon kasvua, vaikka aikaisempiinkin vuosiin mahtuu hyviä säilörehuvuosia.

Kestävän talouden innovaatiot tärkeitä Suomen kansantaloudelle

Tekesin rahoittamissa hankkeissa kiinnitetään yhä enemmän huomiota resurssi- ja materiaalitehokkuuteen kestävän liiketoiminnan perustana.

"Raisioagron pitkäjänteinen tutkimustyö yhdessä kansallisen ja kansainvälisen kumppaniverkoston kanssa on hyvä esimerkki verkostosta, joissa myös Tekes haluaa olla mukana. Uudet liiketoimintamahdollisuudet syntyvät entistä enemmän perinteisten toimialojen rajapinnoille. Tulevaisuuden tehokas ja kannattava liiketoiminta tulee enenevässä määrin perustumaan biotalouden innovaatioihin", korostaa ohjelmapäällikkö Heikki Aro Tekesistä.

Lue lisää Raision tiedotteesta

Sanna Nuutila