Professori Kirsti Lonka: ”Tilat on suunniteltava oppimiseen koukuttaviksi”

"Emme tarvitse niinikään opetustiloja, vaan inspiroivia oppimisympäristöjä. Emme enää puhu myöskään opetusteknologiasta, vaan uudenlaisista sosio-digitaalisista vuorovaikutuksen muodoista. Koulujen ja yliopistojen tilaratkaisujen on oltava sellaisia, että ne koukuttavat oppimiseen. RYM-Sisäympäristö-ohjelmassa teemme käyttäjälähtöistä ja monitieteistä tutkimusta, joka tuottaa maailman luokan osaamista osaamisympäristöjen suunnitteluun ja rakentamiseen", toteaa kasvatuspsykologian professori Kirsti Lonka Helsingin yliopistosta.

Professori Lonka kertoi oppimisympäristöjä koskevan huippututkimuksen tavoitteista ja tuloksista Helsingissä pidetyssä SHOK Summitissa, jossa kaikki kuusi SHOK-yhtiötä (CLEEN, DIGILE, FIBIC, FIMECC, RYM ja SALWE) esittelivät tutkimusohjelmiensa kärkituloksia.

Puheenvuorossaan hän kuvasi mahdollisuuksia yhdistää kasvokkain tapahtuvat opetustilanteet virtuaalisesti tapahtuvaan vuorovaikutukseen. Tällaisissa ratkaisuissa olisi Longan mukaan potentiaalia suomalaisiin innovaatioihin, jotka mahdollistavat täysin uudenlaiset ajasta ja paikasta riippumattomat oppimisen muodot niin oppilaitoksissa, työpaikoilla kuin kotonakin.

RYM Oy perustettiin rakennetun ympäristön huippuosaamisen keskittymäksi vuonna 2009. Sen koordinoimana on käynnistetty kolme tutkimusohjelmaa, joiden yhteisvolyymi on noin 75 miljoonaa euroa. Yrityslähtöisen huippututkimuksen vuosivolyymi on noin 20 miljoonaa euroa. Ohjelmiin on osallistunut noin 80 erilaista organisaatiota: erikokoisia yrityksiä, yliopistoja ja tutkimuslaitoksia.

RYM Oy on hiljattain uudistanut tutkimusstrategiansa. Uusiksi painopisteiksi on otettu hyvinvointia lisäävät tilat, tuottavuutta ja kilpailukykyä parantava resurssiviisaus sekä investointeja houkutteleva rakennettu ympäristö.