Pohjoismaista apurahaa arktiselle tutkimukselle

NordForsk myöntää apurahoja Arktisen alueen tutkimukselle. Rahoitusta on tarjolla Nordic Initiative on Arctic Research –ohjelman kautta.

Ohjelma on suunnattu osaamiskeskuksien (Nordic Center of Excellence) rahoitukseen. Yksi ohjelman teemoista on nimeltään "arktisten alueiden resurssien kehittäminen maapallon kontekstissä". Teemaan kuuluvat esimerkiksi energiantuotanto, kaivostuotanto, kalastus sekä merenkulku ja niiden vaikutukset arktisella alueella.

Osaamiskeskuksen tulee sisältää tutkijoita vähintään kolmesta Pohjoismaasta tai itsehallintoalueelta. Haku päättyy maaliskuun 4. päivänä 2015.

NordForsk on Pohjoismaiden ministerineuvoston alainen tutkimusrahoitusorganisaatio, ja sen hallitukseen kuuluu Suomen Akatemian sekä suomalaisen yliopiston edustaja.

Lisätietoa

Call: Nordic Centres of Excellence in Arctic Research

Kari Varho