Mitä organisaatioiden tulisi huomioida pilvipalveluja hyödyntäessä

Pilvipalveluiden hyödyntäminen on yleistynyt niiden helpon käytettävyyden, saatavuuden, skaalautuvuuden ja kustannustehokkuuden ansiosta. Ne tuovat kuitenkin mukanaan erilaisia tietoturvallisuuteen liittyviä tekijöitä.

Kyberturvallisuuskeskus on julkaissut organisaatioille suunnatun pilvipalveluiden turvallisuutta käsittelevän raportin. Se on ajankohtainen kaikille pilvipalveluja hyödyntäville organisaatioille toimialasta riippumatta.

Lue lisää

Kaj Nordgren