Piia Moilanen tarttui Arktiset meret -ohjelman ruoriin

TkL, MBA Piia Moilanen on nimitetty Arktiset meret -ohjelman päälliköksi. Moilanen on työskennellyt Tekesissä cleantech-asiantuntijana vuodesta 2001 lähtien. Myös ohjelmatoiminnassa Moilanen on konkari, sillä hän toimi Vesi-ohjelman päällikkönä vuodet 2008-2011 ja on muun muassa Huippuostaja-ohjelman tiimissä.

Piia Moilanen oli mukana Arktiset meret -ohjelman valmistelutiimissä. "Pohjoisten alueiden kiinnostavuus ja painoarvo kasvaa. Ilmastonmuutos avaa pelitilaa ja mahdollistaa pohjoisten kuljetusväylien ja luonnonvarojen hyödyntämisen uudessa mittakaavassa. Haasteena on tunnistaa ja hyödyntää näiden muutosten liiketoimintamahdollisuudet turvallisesti ja kestävästi," Moilanen sanoo.

Ohjelman seuraavat askeleet

Seuraavaksi Arktiset meret -ohjelman sisäinen tiimi laatii roadmapin ja toimenpidesuunnitelman vuodelle 2014. Ohjelman johtoryhmä valitaan lähiviikkoina. Tutkimushakua aletaan valmistella, ja se avataan tänä vuonna.

Yritykset ja yritysryhmät ovat jo nyt olleet aktiivisia. Ohjelman käynnistysvaiheessa keskustellaan paljon yritysten kanssa heidän näkemyksistä ja kehitystarpeista. Yritykset voivat siis jo nyt hakea rahoitusta ohjelmasta.

"Meillä on jo nyt paljon arktista osaamista esimerkiksi cleantech- ja ICT-aloilla, mutta se on hajallaan. Nyt ohjelmassa ryhdytään niputtamaan tätä tietotaitoa ja syvennetään ymmärrystä markkinoista ja asiakastarpeista," Moilanen kertoo.

Arktiset meret -ohjelma

Sanna Nuutila
Kuva: Susanna Lehto