Peliyrityksille rahoitusta demoihin, pilotointiin ja uusien markkinoiden selvittämiseen

Tekesin demo- ja pilotointirahoituksella yritys voi mm. vakuuttaa asiakkaan tuotteen toimivuudesta ja ottaa heidät mukaan tuotekehitykseen. Team Finland Explorer -rahoituksella voi hankkia asiantuntijaosaamista uusille markkinoille mentäessä.

Tekesin demo- ja pilotointirahoitusta voivat hakea myös peliyritykset. Rahoituksella yritys voi tehdä esim. pelidemon tai pelin käyttäjä- ja käytettävyystestin tai testata ansaintalogiikoiden toimivuutta. Tavoitteena voi olla asiakaspalautteen saaminen tuotteelle mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Pilotin avulla voi demonstroida tuotteen toiminnallisuutta ja vakuuttaa asiakkaan tuotteen toimivuudesta ja ottaa heidät mukaan tuotekehitykseen. Rahoitus on vakuudetonta ja matalakorkoista lainaa ja Tekes voi olla mukana suurissakin kokonaisuuksissa riippuen yrityksen omasta rahoituksesta.

Team Finland Explorer -rahoituksella voi hankkia asiantuntijaosaamista uusille markkinoille mentäessä. Team Finland Explorer -rahoitus on avustusta ja sen avulla yritys voi selvittää esim. toimimista kohdemarkkinoilla ja hankkia kansainvälistymissuunnitelman. Rahoitusta ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen, kuten markkinointiin tai myyntiin. Rahoitusta voi hakea vuoden loppuun asti. Rahoitusta voi käyttää asiantuntijapalveluiden hankkimiseen ja markkinaselvitysten teettämiseen.

Tekes voi rahoittaa osan projektin kustannuksista. Demo- ja pilotointirahoitus ja Team Finland Explorer ovat kaksi eri rahoitustuotetta ja haetaan eri hakulomakkeilla. Jos asioit Tekesin kanssa ensimmäistä kertaa, aloita Tekesin tunnustelupalvelusta.

Demo- ja pilotointirahoitus

Team Finland Explorer -rahoitus

Kaj Nordgren