Oululaiselle ohjelmistoyritykselle merkittävä pääomasijoitus

Teollisen internetin ohjelmistoalustaa valmistava CyberLightning on kerännyt 3,2 miljoonan euron rahoituksen. Se käytetään kasvun nopeuttamiseen ja uusien markkinoiden valtaukseen.

Vuonna 2010 perustetun CyberLightningin ohjelmisto visualisoi sensoriverkkojen tuottaman massiivisen datamäärän, big datan, suoraan liiketoiminnassa hyödynnettävään muotoon. Sillä voidaan esimerkiksi hallita ja valvoa sähköverkkoja ja älykkäitä kaupunkiratkaisuja. Yritys työllistää tällä hetkellä noin 15 henkeä ja sen liikevaihto oli viime vuonna runsas 500 000 euroa.

CyberLightning on visualisoinut muun muassa maan alla kulkevan kaukolämpöverkoston reaalimaailmasta mallinnetulle kartalle. Verkoston sijainti näkyy kartalta, josta sitä voidaan myös hallita. Sama voidaan tehdä esimerkiksi sähköverkoille. Asuintalossa vuokralaiset ja huoltoyhtiö käyttävät samaa CyberLightningin tekemää 3D-käyttöliittymää rakennuksen olosuhteiden seuraamiseen, palautteen antamiseen sekä korjaustoimenpiteiden kuittauksiin.

Tekesin rahoituksella merkittävä vaikutus tuotekehitykseen

Mukana rahoituskokonaisuudessa ovat Tekes ja Euroopan komissio. Rahoituskierrokseen osallistuvat myös pääomasijoitusyhtiö Inventure ja yhtiön avainhenkilöt noin miljoonalla eurolla.

"Tekesin rahoituksesta on ollut todellista hyötyä. Olemme kehittäneet sillä aiemmin virtuaalista 3D-visualisointikonseptia teollisuudelle, kauppakeskuksille sekä muihin tiedon visualisointisovelluksiin. Neuvottelemme parhaillaan muun muassa suuren kansainvälisen toimijan kanssa teknologiamme käytöstä kauppakeskuksen virtualisoimisessa. Toisessa Tekesin rahoittamassa projektissa kehitämme 3D-teknologiaa esineiden internetin ja big datan analysointiin, monitorointiin ja visualisointiin mobiililaitteissa ja toimistoissa", liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja Esa Posio kertoo.

"Jälkimmäistä projektia emme olisi varsinkaan saaneet liikkeelle ilman Tekesiä." Myös EU:n rahoitus auttaa osaltaan teknologian kehityksessä.

"Kehitämme yhteisessä eurooppalaisessa hankkeessa (FI-WARE) teknologia-alustaa 3D-internetille. Panoksemme alustan kehittäjänä on merkittävä ja olemme voineet hyödyntää sitä jo omassa liiketoiminnassakin. Toisessa hankkeessa (3D-LIVE) tutkimme ja kehitämme ympäristöjä sekä ihmisten käyttäytymistä virtuaalimaailmoissa. Palvelun ja kokemuksen laatu ovat tärkeitä, jotta virtuaalimaailmoissa tapahtuvat asiat ovat kokemuksena niin hyviä, että esimerkiksi ostaminen tuntuu luontevalta", Posio sanoo.

Teollisesta internetistä uusi menestysala Suomelle

Esineiden internet eli IoT sekä big data ovat jatkuvasti kasvavan kiinnostuksen kohteena maailmalla. Esa Posio näkee suurten tietomäärien ja 3D-mallien sujuvan ja energiatehokkaan visualisoinnin mobiililaitteissa yhdeksi yrityksen kilpailueduista.

"Teollinen internet tulee olemaan erittäin merkittävässä asemassa Suomen kilpailukyvyn parantamisessa ja se pitää yksityisen ja julkisen sektorin ottaa huomioon. Teeman ympärille käynnistettyjen toimenpiteiden on päästävä yhteisymmärrykseen tavoitteista, menetelmistä sekä rahoituksen kohdistamisesta. Lainsäädäntöäkin olisi varmaan syytä tarkistaa joissakin tapauksissa, kuten potilastietojärjestelmissä ja muussa henkilökohtaisessa datassa, jotta oikeasti käytettäviä palveluja voisi syntyä."

Tekes järjestää toisen työpajan teollisen internetin ja 5G -ohjelman valmisteluun 2.9.

Video ja kuva: CyberLightning

Kaj Nordgren