Oppilaat ja opettajat mukana kehittämässä uusia digitaalisia oppimisratkaisuja

Innovatiivisten oppimisympäristöjen tutkimusprofessori Marja Kankaanrannan mielestä teknologia tulisi kiinnittää entistä vahvemmin osaksi opetussuunnitelmaa, jotta kaikille opiskelijoille turvattaisiin yhtäläiset mahdollisuudet opiskella digitaalisen ajan vaatimusten mukaisesti. Tekesin rahoittamassa hankkeessa oppilaat ja opettajat testaavat yhdessä uusia digitaalisia oppimisratkaisuja.

"Oppilaitosten on hyväksyttävä ajatus siitä, ettei oppiminen rajoitu tulevaisuudessa luokkahuoneen seinien sisäpuolelle, vaan oppimiskokemus laajenee oppilaiden maailman mukana. Kouluissa on vielä huomattavissa määrin vaihtelua siinä, miten teknologia koetaan ja kuinka digitalisoitunutta oppimisen arki on. Esimerkiksi laitehankintoihin suhtaudutaan pienellä varauksella ja oppilaiden omien laitteiden käyttömahdollisuuksia rajoitetaan, vaikka niitä voisi hyödyntää osana opetusta", Kankaanranta pohtii.

Marja Kankaanranta toimii koordinaattorina Jyväskylän yliopiston koordinoimassa Systemaattiset oppimisratkaisut -hankkeessa (Systech), jota Tekes rahoittaa Oppimisratkaisut-ohjelmassaan. Hankkeessa tutkijat, yritykset ja oppilaitokset luovat yhteistyössä digitaalisia oppimisratkaisuja globaaleille markkinoille.

Hankkeen avulla syntyviä digitaalisia innovaatioita testaavat käytännössä oppimisen ja oppimisratkaisujen huippuosaajat: opettajat ja oppilaat. Yksi Systech-hankkeen lähtökohdista on toimia alansa asiantuntijoiden linkittäjänä. Hanke tarjoaa mm. yritysten tuotekehityksen tueksi ajankohtaisia tutkimustuloksia sekä mahdollisuuden oppimisratkaisujen kenttätestaukseen. Systechin toimijoina ovat niin tutkijat kuin yrittäjät. Kenttätestauksessa mukaan tulevat myös opettajat.

"Hankkeeseen kuuluvat opettajat pääsevät itse kokeilemaan yritysten kehittämiä ratkaisuja ja antamaan arvokkaita asiantuntija-arvioita käyttökokemuksistaan. Tällä tavoin paitsi testaamme ratkaisujen toimivuutta, teemme myös digitaalisia opetusvälineitä tutuiksi opetusalan ammattilaisille", Kankaanranta kertoo.

Robotteja ja ohjelmointia Mäntymäen koulussa

Kauniaisten Mäntymäen koulussa kolmannen ja viidennen luokan oppilaat pääsivät tutustumaan robotiikkaan luokanopettaja Erkko Pasasen johdolla. Salaisesta tehtävänannosta alkanut projekti huipentui omien robottien seikkailuun kaukaisen planeetan pinnalla.

"Robotiikkaprojekti oli osa viidesluokkalaisten fysiikka-kemian opetusta. Ohjelmoimme, testasimme ja analysoimme Lego-palikoista rakennetun robottimönkijän matkaa planeetoilla, jotka kolmasluokkalaiset olivat rakentaneet osana ympäristötiedon opetusta", luokanopettaja Erkko Pasanen kertoo.

Robottien kamerat oppilaat saivat opetusteknologiaan erikoistuneelta Ilona IT:ltä.

"Systechiin kuuluva Ilona IT halusi testata kameroita ja kehittää oppilaitoksille suunnattua teknologiapakettia. Pohdimme yhdessä muun muassa paketin toteutusta ja hioimme yksityiskohtia suunnittelussa ja aikataulutuksessa. Yhteistyön kautta Ilona IT sai apua tuotekehitykseen ja oppilaat uuden hauskan tavan oppia ohjelmointia".

Mäntymäen koulussa teknologia on vahvasti läsnä arjessa. Koulun päivittäisessä opetuksessa käytetään muun muassa tabletteja, älytauluja sekä audiolaitteita ja robotiikka oli osalle oppilaista tuttua jo viime vuoden opintojen pohjalta. Syitä teknologian hyödyntämiseen on Pasasen mukaan monia.

"Niin kouluissa kuin työpaikoissa digitaalisuus on oleellinen juttu. Jotta voimme valmentaa oppilaitamme työelämään, tulee meidän tarjota heille samanlaiset työkalut kuin mitä arjessa käytetään. Toisaalta digitaaliset työvälineet myös motivoivat lapsia. Ne tarjoavat erilaisia oppimiskokemuksia, joissa oppilas pystyy olemaan itse sisällöntuottaja passiivisen oppijan roolin sijaan".

Lisätietoja

Oppimisratkaisut-ohjelma
Tekesin ohjelma, jonka tavoitteena on kehittää kansainvälisesti kilpailukykyisiä suomalaisia oppimisratkaisuja yhteistyössä alan toimijoiden kanssa. Ohjelma tarjoaa rahoitusta ja yhteisön oppimisratkaisuja kehittäville yrityksille. www.tekes.fi/oppimisratkaisut

Systech-hanke
Tekesin rahoittama tutkimushanke, jonka tavoitteena on edistää oppimista ja opetusta suomalaisen pedagogisen tietotaidon sekä teknologisten oppimisratkaisujen avulla. www.systechlearning.fi

Ilona IT
Ilona IT tarjoaa opetusteknologian ratkaisuja sekä koulutusta ja tukipalvelua.
www.ilonait.fi

Kuva 1: Innovatiivisten oppimisympäristöjen tutkimusprofessori Marja Kankaanranta.
Kuva: SST Viestintä

Kuva 2: Mäntymäen koulun viidesluokkalaiset tutustuivat robotiikkaan.
Kuva: Erkko Pasanen

Teksti : SST Viestintä

Pia Mörk