Onko pienkaivostoiminnassa bisnesmahdollisuuksia myös suomalaisille?

Kullan, timanttien ja jalokivien tuotannosta merkittävä osuus tuotetaan pienkaivostoiminnalla. Pienkaivostoimintaa on erityisesti Kaukoidässä, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa, mutta alue kiinnostaa myös suomalaisia yrityksiä.

Team Finland Future Watchin järjestämässä tilaisuudessa 8.5.2014 oli tavoitteena tunnistaa pienkaivostoiminnasta mahdollisia uusia liiketoimintamahdollisuuksia suomalaisyrityksille. Paikalla oli 23 toimijaa, joilla on kiinnostusta kehittää tuotteita, palveluja, verkostoja tms. pienkaivostoimintaan.

"Pienkaivosyrittäjiä kannattaa lähestyä painottaen taloudellisia hyötynäkökulmia. Ympäristönäkökulma on syytä tuoda aina esille etenkin viranomaisyhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa", sanoo Green Mining -ohjelman päällikkö Kari Keskinen.

Kehityspankit ovat rahoittaneet projekteja, joissa pienkaivostoimintaa on haluttu kehittää vastuullisemmaksi. On pyritty vähentämään ympäristöhaittoja ja parantamaan työolosuhteita.

Development Banks and Green Mining – Focus on Artisanal and Small Scale Mining (slideshare)

Team Finland Future Watch – näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen

Tilaisuuden järjestää Team Finland Future Watch -palvelu, joka tuo yrityksille tietoa ja näköaloja kansainvälisistä liiketoimintamahdollisuuksista eri maissa 2–5 vuoden aikajänteellä. Palvelun avulla yritys pystyy tunnistamaan uusia liiketoimintamahdollisuuksia, kehittämään toimintaansa ja suuntaamaan kehitystyötään. Team Finland Future Watch -palvelu toteutetaan ja kehitetään Tekesin vetovastuulla yhteistyössä muiden Team Finland -toimijoiden kanssa.

Lisätietoja

Green Mininig -ohjelman päällikkö Kari Keskinen
puh. 050 5577 843, kari.keskinen (at) tekes.fi


Sanna Nuutila