Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus uudistuu vuoden 2015 alussa

Uudistuksessa kohdeyritysten yläikäraja laskee ja lainasta tulee osa rahoitusta. Uudistukset johtuvat Euroopan unionin valtiontukilainsäädännön uudistamisesta.

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus uudistuu. Uudessa mallissa rahoitus avustuksesta ja lainasta.

Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus on suunnattu kaikkein lupaavimmille suomalaisille startupeille. Rahoituksella tuetaan yritysten kasvua ja kansainvälistymistä. Tekes ottaa uudistukset käyttöön vuoden 2015 alusta. Muutokset johtuvat Euroopan unionin valtiotukilainsäädännön uudistuksista. Uudistukset otetaan käyttöön suomalaisia startup-yrityksiä parhaiten hyödyttävällä tavalla.

Uudistus koskee yrityksen ikää ja rahoitusmallia. Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta voidaan myöntää vuoden 2015 alusta alle 5-vuotiaille innovatiivisille yrityksille kun aiemmin rajana on ollut kuusi vuotta.

Uudessa mallissa yritys voi saada rahoitusta 500 000 euroa avustuksena ja 750 000 euroa lainana. Avustuksen ja lainan yhdistelmänä kokonaisrahoitus on enimmillään 1,25 miljoonaa euroa. Aiemmin rahoitus on ollut 1-1,25 miljoonaa euroa avustusta riippuen yrityksen kotipaikasta. Nyt tuen suuruus on kaikille yrityksille sama. Vaatimus yrityksen tutkimus- ja kehityspanostuksesta laskee nykyisestä 15 prosentista 10 prosenttiin ja muuta julkista tukea koskeneet rajoitteet poistuvat, mikä tarjoaa entistä enemmän joustoa yritykselle.

”Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitus on aiempaa joustavampi ja takaa parhaille startup-yrityksille merkittävän rahoituksen. Tekesin myöntövaltuudet ovat yleisesti siirtymässä lainojen suuntaan, ja tämän takia tarjoamme lainaa myös osana Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoitusta”, Nuoret yritykset vastuualueen johtaja Jukka Häyrynen sanoo.

Omalta osaltaan startupien rahoitusta vahvistaa Tekes Pääomasijoitus Oy, joka aloittaa tänä vuonna sijoituksen alkuvaiheen kasvuyrityksiin sijoittaviin rahastoihin. Häyrynen myös huomauttaa, että Nuoret innovatiiviset yritykset -rahoituksen saaneet yritykset kykenevät keräämään hyvin yksityistä pääomaa, entistä enemmän myös ulkomailta.

Uusi malli tulee voimaan vuoden 2015 alussa, mutta yrityksen on haettava vanhan mallin mukaiseen rahoitukseen viimeistään 15. lokakuuta.

Lisätietoja

Palvelujohtaja Marjo Ilmari
marjo.ilmari(at)tekes.fi
puh. +358 50 5577 668

Rahoitusjohtaja Kristiina Laurila
kristiina.laurila(at)tekes.fi
puh. 050 5577 780

Josi Tikkanen