"Näköala keinusta - Perspektiivejä organisaation kehittämiseen" -julkaisu on ilmestynyt!

LUT Lahti School of Innovationin Tekes-rahoitteiset rinnakkaishankkeet "Duiduilusta talousfaktaan - käytäntölähtöisen innovaatiotoiminnan vaikuttavuuden arviointi" ja "Taiteen reflektiiviset menetelmät käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa" ovat julkaisseet yhteisen loppuraportin "NÄKÖALA KEINUSTA - perspektiivejä organisaation kehittämiseen."

Julkaisu on kansantajuisella kielellä kirjoitettu visuaalinen näkökulmien leikekirja, josta kenellä tahansa organisaatioiden kehittämisestä kiinnostuneella on mahdollisuus löytää hyötyä, iloa ja luovia oivalluksia. Moniääninen "Näköala keinusta" keinuttaa lukijansa hankkeissa syntyneiden kokemusten, menetelmien ja tuotosten äärelle konkreettisten esimerkkitarinoiden, -kuvien ja -kuvausten avulla.

Julkaisu on vapaasti ladattavissa LUT Lahti School of Innovationin sivuilta.