Miten kaupallistaa paremmin tutkimusideat ja tutkimukset?

Helsingin yliopistolla järjestettiin 30. lokakuuta TUTL:sta startupiksi! -seminaari, joka käsitteli asiakkuuksien ja kumppanuuksien rakentamista tutkimusten parissa. Tapahtuma oli suunnattu yliopistojen innovaatiopalveluiden parissa työskentelevälle henkilökunnalle ja käynnissä olevien Tutkimusideoista uutta tietoa ja liiketoimintaa (TUTL) -projektien vastuuhenkilöille.

Tutkimusideoiden kaupallistamisesta kiinnostuneita oli kertynyt paikalle lähes 100 henkeä. Tapahtuman avasi Tekesin johtaja Jukka Häyrynen todeten Suomessa elettävän haasteellisia aikoja taloudessa. Tarvitaan uusia yrityksiä tuomaan kasvua. Keynote -puheenvuoro kuultiin Qvik:n toimitusjohtajalta Lari Tuomiselta, aiheenaan Innovaatioiden kaupallistamisen sudenkuopat ja niiden välttäminen. Tapahtumassa kuultiin kolme case -esimerkkiä sekä TUTL -rahoituksen arvioinnin tulokset Olga Lehtisen tekemästä selvityksestä.

Olga Lehtinen opiskelee Aalto yliopiston kauppakorkeakoulussa tehden TUTL -rahoituksen selvitystä. Tulokset antavat positiivisia viitteitä siitä, että TUTL -projektien kaupallistamisessa on osittain onnistuttu. TUTL on koettu keskeiseksi kaupallistamisen välineeksi yliopistoissa, ja sen saama palaute on pääosin positiivista.

”Tulosten mukaan TUTL -rahoitus on mahdollistaja, joka tarvitsee tuekseen sopivat prosessit ja henkilöt. Tässä selviää, ketkä ovat innokkaasti olleet mukana ja miten rahat ovat jakautuneet eri organisaatioiden välillä”, Lehtinen toteaa.

”On ollut todella mielenkiintoista päästä tutustumaan akateemisen tutkimuksen toiseen puolen, sen erilaiseen näkökulmaan. Tulevaisuutta ajatellen parannettavaa on tutkijoiden kyvyssä hahmottaa asiakkaan tarpeet ja nähdä projektien joukosta ne, jotka oikeasti haluavat kaupallistaa tutkimuksien tulokset”, Lehtinen jatkaa.

Tapahtuman järjestivät yhteistyössä Aalto-yliopisto, Helsingin Yliopisto ja Tampereen teknillinen yliopisto.

 

Kuvassa Olga Lehtinen.

 

Miia Linnusmaa