MEADOW-projektin kolmas tutkimusraportti ilmestynyt

Tekesin vuosina 2012–14 rahoittama MEADOW-tutkimusprojekti on saatu päätökseen. Tekesin katsauksessa 310/2014 Simo Aho, Jaana Minkkinen ja Ari Mäkiaho Tampereen yliopiston Työelämän tutkimuskeskuksesta tekevät analyyseja mm. organisaatioiden innovatiivisuudesta ja työn imusta sekä työntekijöiden roolista kehittämisessä työnantaja- ja työntekijäaineistoja yhdistelemällä.

Analyysien mukaan suomaisista työorganisaatioista runsas neljäsosa on sellaisia, joissa yhdistyy innovatiivisuus ja työn imu. Tällaisia organisaatioita on eniten tietointensiivisessä teollisuudessa.

Julkaisussa eritellään yksityiskohtaisemmin myös muita tällaisille organisaatiolle tyypillisiä piirteitä.

http://www.tekes.fi/julkaisut/Meadow_III.pdf