Mahdollisuuksien maa Intia vaatii yrityksiltä uudenlaista innovaatiokykyä

Antti Öhrlingilla Rovio Entertainmentin Intian edustajalla on terävä viesti suomalaisille yrityksille, jotka kääntävät selkänsä Intialle. "Ennustan, että jos ette ole läsnä Intiassa – alasta riippumatta – teillä ei ole tulevaisuutta. Yritysten on osoitettava pitkäjänteistä sitoutumista. Täällä ei arvosteta sitä, että kastaa vain varpaansa veteen."

Tekes toimii Intiassa osana Team Finland -verkostoa edistääkseen maassa toimivia ja sinne suuntaavia suomalaisia yrityksiä. Monet yrityksistä keräävät jo satoa liiketoiminnasta maassa, jonka keskiluokkaan kuuluu jo nyt 200 miljoonaa ihmistä, ja luvun oletetaan kasvavan miljardiin seuraavan 30 vuoden aikana. Viime vuonna Intian bruttokansantuotteen kasvu on hidastui jonkin verran 4,5 prosenttiin, mutta kasvu on edelleen kaksinkertainen useimpiin Euroopan maihin verrattuna.

"Intiassa toimii 120 suomalaista yritystä, jotka kauppaavat korkean teknologian tuotteita hissejä, nostimia ja mobiilipelejä", kertoo Riku Mäkelä Tekesin Intian toimipisteen vetäjä New Delhissä.

"Täällä on kuitenkin valtavasti mahdollisuuksia myös uudenlaisille innovaatioille. Intiassa on paljon osaamista."

Tekes edistää suomalaisten yritysten osaamista kehittyvillä markkinoilla toimimisesta rahoittamalla esimerkiksi Aalto-yliopiston koordinoimaa GoGlobal nimistä strategista tutkimusavausta, joka auttaa pk-yrityksiä saamaan tietoa, kokemuksia ja luotettavia kumppaneita Intian lisäksi Brasiliasta, Meksikosta, Tansaniasta ja Etelä-Afrikasta.

Järjestystä kaaokseen

"Tiivistäisin Intian markkinoiden haasteet kahteen asiaan", Riku Mäkelä toteaa. "Ensiksi täällä on hyvin kaoottista, mutta paikallisten ihmisten avulla pystyy kaaoksessakin navigoimaan. Monet suomalaisista yrityksistä ovat havainneet, kuinka tärkeää on löytää paikallisia huippuosaajia yrityksen avaintehtäviin. "

Toisaalta Mäkelä viittaa Harvardin profsessori Tarun Khannan määrittelemiin institutionaalisiin puutteisiin (institutional voids), joiden mukaan jotkin länsimaisten markkinoiden piirteet puuttuvat kehittyviltä markkinoilta kuten Intiasta. Esimerkiksi vain rikkailla ja keski-luokkaisilla intialaisilla on maksukortit.

Mäkelä korostaa resurssitehokkaan innovoinnin ja niin kutsutun "frugal innovationin" potentiaalia Intiassa. Siinä tuotetta tai palvelua kehitetään kehittyville markkinoille sopivaksi esimerkiksi luomalla tuotteesta edullisempi, kehittyvien markkinoiden kuluttajille paremmin sopiva versio.

"Frugal innovation ei tarkoita pelkästään halvempia tuotteita", sanoo Antti Öhrling, Nordic Frugal Innovation Societyn perustaja.

"Tavoitteena on löytää sopivalla hintalapulla varustettuja ratkaisuja, jotka ovat riittävän hyviä ja käyttökelpoisia Intian kaltaisissa maissa. Mitä riittävä sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa, että jos haluat ihmisten monitoroivan sydämen toimintaa Intiassa, et voi myydä amerikkalaisia tai suomalaisia laitteita sellaisenaan. Mutta jos kehität innovaatioita, jotka toimivat Intiassa ja ovat hintaluokaltaan sopivia, voit tavoittaa miljoonia ihmisiä ja pelastaa monta ihmishenkeä."

"Pohjoismaiset tuotteet on kehitetty hyvin kalliiksi", Öhrling jatkaa. "Meillä on tietokoneohjelmia, joissa on niin paljon ominaisuuksia, että käytämme niistä vain yhtä prosenttia. Monissa muissa tuotteissa on samoja piirteitä. Ihmiset maksavat liikaa asioista, joita eivät edes tarvitse. "

Monipuolisia mahdollisuuksia

Tekes rahoittaa intialaisten ja suomalaisten yhteisiä t&k-projekteja ja punoo kontakteja Intian innovaatioympäristön toimijoihin.

"Cleantech, terveys, koulutus ja oppiminen ovat aloja, jotka olemme identifioineet kiinnostavimmiksi yhteistyön kohteiksi. Resurssitehokkaat innovaatiot ja tieto-ja viestintäteknologia läpileikkaavat näitä teemoja ja ovat yhtä lailla tärkeitä", Riku Mäkelä sanoo.

Lisäksi Tekes seuraa Intian markkinoiden muutosta ja kerää signaaleja lähivuosien liiketoimintamahdollisuuksista.

Mäkelä kertoo, että nykyisten 600 yliopiston lisäksi Intiaan suunnitellaan perustettavaksi 400 - 600 uutta yliopistoa seuraavan kymmenen vuoden aikana. Suomalaisten osaaminen voisi auttaa yliopistoja ja yksityiskouluja erottumaan opetusohjelmansa ja digitaalisten sisältöjen avulla.

Digitaalisten ratkaisujen ja mobiilipalvelujen markkinat kasvavat maassa myös nopeasti. Älypuhelimen käyttäjiä on jo yli 600 miljoonaa. Toisaalta Intian maaseudulla tarvitaan tulevaisuudessa entistä enemmän energiaan, maanviljelyyn ja infrastruktuuriin liittyvää osaamista.

Tulevaisuuden muotoilua

Tuotteiden ja palveluiden muotoilu on avainasemassa intialaisten kuluttajien valinnoissa. "Esimerkiksi hiljattain julkaistun tutkimuksen mukaan intialaisessa autokaupassa suurin merkitys on palvelulla ennen kauppoja ja kauppojen jälkeen", Mäkelä kertoo. "Vain hyvin suunnittelut tuotteet ja palvelut ovat kilpailukykyisiä."

Tulevina vuosina sisäilman laatu tulee olemaan merkittävä bisnes. Intian suurissa kaupungeissa ilmanlaatu on ollut viime aikoina hyvin huonoa, joten tarve puhtaalle sisäilmalle kasvaa nopeasti – erityisesti toimistoissa, joissa hyvin palkatut asiantuntijat vaativat terveellisiä työolosuhteita.

Mahdollisuuksista ei siis ole pulaa niille, joilla on pitkäjänteisyyttä ja kykyä mukautua markkinoiden kysyntään.

"On tärkeä muistaa, että Intian markkinoilla hinta ei ratkaise vaan arvo", Antti Öhrling sanoo.

"Liiketoimintaympäristönä Intia on hyvin samanlainen kuin muutkin kasvavat markkinat. Jos onnistut täällä, onnistut missä vain. Nyt on aika päättää läsnäolosta Intiassa, tai pian huomaat, että maailma on muuttunut mutta sinä et."

teksti ja kuva: Tim Bird

suomeksi editoinut: Eeva Landowski