Blogi: Nuori, sinnittele ilman autoa – autottomana pysyminen on helpompaa kuin siitä luopuminen

Yhdysvaltoja ja Suomea yhdistää auton vahva asema, joka on sekä kulttuuriin että kaupunkien infrastruktuuriin sisäänrakennettuna. Auton omistaminen istuu tiukassa ainakin vanhemmilla sukupolvilla, eivätkä kaikki koe autojen yhteiskäyttöä houkuttelevaksi vaihtoehdoksi. Etenkin perheissä, joissa lasten kuljettaminen kouluun ja harrastuksiin on jo toinen työ, autottomuus on silkka mahdottomuus. Vaikka kalifornialaiset ovat muuta maata tiedostavampia ekologisuudessa, heilläkin arjen pyörityksessä käytännöllisyys ajaa usein ihanteiden ohi.

Paikallisia Piilaaksossa haastateltuani minulla vahvistui näkemys, että auton käyttöön tottuminen vie ihmisiä kauemmaksi autottomuuden mahdollisuudesta. Auto tekee mukavuudenhaluiseksi ja auton käytön helppouteen jää koukkuun. Autottomuuteen vaihtaminen vaatisi siten paljon ”logistiikkaa” eli henkilökohtaisen elämän uudelleenjärjestelyä. Älyliikenteen haasteena onkin säilyttää liikkumisen vapaus ilman omaa autoa. Autosta luopuminen olisi tehtävä mahdollisimman helpoksi ja etuja on löydyttävä enemmän kuin haittoja.

Julkisen sektorin osana on parantaa julkisen liikenteen toimivuutta ja tuoda sitä useamman ulottuville. Liikenneverkostojen ohella kyse on myös yhdyskuntarakenteesta, joka ei Piilaaksossakaan ole kovin tiivis. Yleisenä liikenteen ongelmana on klassinen ”last mile problem” eli miten päästä asemalle, kun sinne on kotoa pitkä matka. San Francisco on oma lukunsa, mutta muualla Piilaakson alueella julkisen liikenteen taso ei ole kovin laadukas. Liikenteessä oleva kalusto samoin kuin käytännöt ovat paikoitellen niin vanhanaikaisia, että suomalaista naurattaa.

Työnantajat voivat kantaa kortensa kekoon tukemalla työntekijöidensä kestäviä liikkumisen muotoja erilaisin kannustimin. Kaikki eivät voi Googlen tavoin järjestää ilmaista bussikuljetusta, mutta on monia tapoja tukea julkisen liikenteen käyttöä ja pyöräilyä. Lisäksi työnteon aikojen ja paikkojen joustavuus on paitsi yhteiskunnallinen, myös liikenteellinen kysymys. Suomenkin kasvavissa kaupungeissa työmatkaliikkumiseen ja ruuhkiin tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Monet meistä pystyisivät hoitamaan töitään kotoa käsin, eikä toimistossa istuminen ole välttämättä edes tehokkaampaa.

Ihmisten tasolla kyse on elämäntilanteen ohella myös elämäntavoista ja arjen valinnoista. Asuinpaikan valinta on yksi keskeinen liikkumiseen vaikuttavista tekijöistä. Korkeat asumisen kustannukset ajavat ihmisiä pois keskustoista, mutta syrjäisemmillä asuinalueilla palvelut ovat kaukana, joten ostokset tehdään autolla. Kun kysyin haastateltavilta liikkumisen valinnoista, moni vastasi auton olevan lähes ainoa mahdollinen liikkumisen muoto, kaikki muut vaihtoehdot ovat huonoja tai olemattomia. Silti paljon on myös kiinni asenteissa: onko muiden aikatauluille altistuminen esim. kimppakyydeissä siedettävää, jos vastapainona vapautuu parkkeeraamisen vaikeudelta ja ruuhkassa odottamiselta?

Saattaakin olla helpompaa pidättäytyä auton hankkimisesta kuin luopua olemassa olevasta autosta. Kaikkeen tottuu, samoin myös bussi- ja juna-aikataulujen kanssa pelaamiseen. Euroopassa lupaavana trendinä on, että nuoret urbaanit aikuiset eivät hanki ajokorttia samassa määrin kuin ennen. Kuitenkin vastatrendinä monissa maissa, Suomi mukaan lukien, on perheiden moniautoistuminen.

Iina Sankala
kirjoittaja on trainee-projektikoordinaattori INKA-ohjelmassa ja edustaa älykkään elinympäristön vastuualuetta.

Piilaakson pääkaupungiksikin kutsuttu San Jose on Kalifornian 3. suurin kaupunki
n. miljoonalla asukkaallaan. Kyseessä lienee autokaupunki, sillä arki-iltana
rautatieasemalla ei suurkaupungin tuntua juuri ole.

Iinan aiemmat kirjoitukset:

Kuinka Piilaaksossa liikutaan – Kohti kestävää yhteisauto- ja kimppakyytikulttuuria
Kuinka Piilaaksossa liikutaan – Ruuhkat ohjaavat ihmisten valintoja
Minicabin vai perinteisen black cabin kyytiin Lontoossa?
Videoterveisiä Stanfordin kampusalueelta  
Henkilökohtaistuva auto: kulkuväline ja kumppani 
Videoterveisiä Lontoon liikenteestä  
Kaupungeissa kuhisee – kokeiluympäristöjä kartoittamassa

Eero Lukin