Yrityksen kehittämistyöllä kasvua ja kulttuurin muutosta

Lapin ELY-keskuksen ESR-rahoitteinen Laatua ja tuottavuutta Lapin työelämään -projekti järjesti benchmarking-iltapäivän helmikuussa. Iltapäivän aikana tutustuttiin kolmeen Innovaatiorahoituskeskus Tekesin Liideri-ohjelmasta rahoitettuun pk-yritykseen ja kehittämistyössä käytettyihin menetelmiin.

Iltapäiväntavoitteena oli saada lisätietoa siitä, mitä organisaatioiden kehittäminen käytännössä on.
Miksi kehittämistyö on yrityksessä käynnistetty, mitä on tehty ja suunniteltu vielä tehtäväksi, miten suunnitelmat toteutetaan, miten henkilöstö osallistetaan ja mitä eri työkaluja ja menetelmiä kehittämistyössä käytetään.
Yritysesimerkkien lisäksi kuultiin Helsingin Yrittäjien Pestaamo -hankkeesta ja perehdyttiin myös kehittämistyössä usein käytettyyn lean-menetelmään.

Liiderin ohjelmapäällikkö Nuppu Rouhiainen kertoo, että ohjelmasta rahoitetaan yrityksiä, jotka haluavat tehdä kokonaisvaltaista kehittämistä.

- Yritykset hakevat kehittämistyön myötä kasvua ja kansainvälistymistäkin. Kehittämisen kohteena ovat useimmiten liiketoimintakonsepti, tuotteet ja palvelut sekä johtamisen kehittäminen. Kehittämistyö tehdään yhdessä henkilöstön kanssa.

Lue lisää...