Tulevaisuuden kilpailuetua yrityksiin erilaisia osaamisia yhdistämällä

Liiketoimintakulttuuri yhdistää kokonaisvaltaisen ajattelun, bisnesosaamisen, johtamisen ja ihmisten kyvykkyyksien esille nostamisen kestäväksi kilpailueduksi.

Ihmisen ja suhteiden merkitys liiketoiminnan kehittämisessä ja uudessa arvonluonnissa kiinnostaa tutkijoita. Kesäkuun alussa, 2.6. Helsinkiin kokoontui 150 tutkijaa, kehittäjää ja työpaikkojen edustajaa hakemaan uutta sisältöä näihin teemoihin.

Fiiliksestä fyrkkaa ja Liideri – Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa -ohjelmien yhteinen haku työnimeltään "Uutta kilpailuetua liiketoimintaan osaamisten yhdistämisellä" toteutetaan 1.9.-28.11.2014. Työpajassa 2.6. haettiin tutkimushaun teemoihin kirkastettuja sisältöjä. Johtamisosaamisen merkityksen osalta avainsanoiksi nousivat esimerkiksi tapa organisoitua kehittämisen haasteena, oppimisrevoluutio ja ihmisen vs. organisaation joustavuuden haasteet. Ihmisen merkitys liiketoiminnan kehittämisessä on yksi haun keskeinen painotus. Avainsanoiksi nousivat muun muassa tuottava yhteisö, aktiivinen muovautuneisuus ja voimavarojen takaisinsyöttäminen uudelleen käyttöön. Kolmantena teemana pohdittiin avainsanoja erilaisen osaamisen yhdistämiseen. Kestävä kehitys oli tässä teemassa läpileikkaavana teemana. Avainsanoja esimerkiksi Out of Habits, tekemisen uudistaminen, Anti Fragile systems, innovatiivinen arvonluonti yhdistämällä palvelumuotoilua, parvityötä ja co-creation mallia.

Yksi teema työpajassa keskittyi Tekesin toukokuussa avattuun tutkimushakuun Uusi arvonluonti, jonka hakuaika päättyy 16.9.2014. Tässä haussa on mukana kuusi Tekesin ohjelmaa ja rahaa on varattu maksissaan 20 miljoonaa euroa yritysten ja tutkimuslaitoksen rinnakkaishankekokonaisuuksiin tai verkottuneisiin monitieteisiin tutkimushankkeisiin, joissa yritykset ovat mukana aktiivisina hyödyntäjinä ja osarahoittajina. Tämän haun osalta haettiin tiukalla aikataululla uusia näkökulmia ja kumppanuuksia. Ihmiskeskeisen arvonluonnin mallit ja käytännöt digiajassa teemaan löytyi yhteisiä kiinnostuksen kohteita muun muassa empatiasta, joka menee käyttäjälähtöisen tarkastelun sijaan tunteiden tasolle asti. Pienryhmissä haettiin myös ideoita mikä ihmistä oikeasti "draivaa". Yhteistyöverkosto nähtiin arvohetkien sarjana.

Fiiliksen ja Liiderin tutkimushaun sisältötekstit ovat saatavilla ohjelmien nettisivuilta syyskuun alkuun mennessä. Toinen tutkimushakuun liittyvä työpaja järjestetään 15.10.2014 klo 11.30-16.30 Helsingissä. Ilmoittautuminen tähän tilaisuuteen avataan syyskuun alkuun mennessä. Lisätietoja tutkimushausta löytyy ohjelmien nettisivuilta.

Uusi arvonluonti tutkimushausta lisätietoa.

Fiiliksestä fyrkkaa- ja Liideri -ohjelmien tutkimushakua valmisteleva työpaja Helsinki 2.6.2014

Liiderin ja Fiiliksestä fyrkkaa -alustuspuheenvuorojen esitykset löytyvät seminaariohjelmasta

Tapahtuman videointimateriaalia ei ole nähtävillä äänentoiston riittämättömyyden vuoksi, pahoittelemme.

Teksti: Nuppu Rouhiainen

 

Miia Linnusmaa