SYKE-projekti auttaa teollisuusyrityksiä yhteisöllisten työkalujen hyödyntämisessä

Liideri-ohjelma on käynnistänyt vuoden 2014 kestävän kokeilun yhteisöllisten työkalujen paremmasta hyödyntämisestä teollisuusyritysten liiketoiminnan kehittämisessä.

Yhteisölliset toimintatavat ja digitaaliset työvälineet tarjoavat merkittävää kilpailuetua myös teollisuusyrityksille mahdollistaen muun muassa yrityksen sisäisen tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamisen. SYKE-projekti tuo yhteisölliset toimintatavat teollisuusyrityksiin, auttaa yrityksiä ymmärtämään työkalujen tarjoamat mahdollisuudet ja haastaa teollisuusyritykset kehittämään omia yhteisöllisiä toimintatapojaan.

SYKE-projekti on kokonaisuus, joka vie teollisuusyritykset askel askeleelta kohti yhteisöllisiä toimintatapoja. Projektin aikana kootaan ja kirjataan yritysesimerkkejä ja hyviä toimintatapoja sekä luodaan malli yhteisöllisten työkalujen hyötyjen mittaamiseen ja työkalujen käyttöönottoon. Esimerkkejä, edelläkävijäyritysten kokemuksia ja asiantuntijoiden tietotaitoa jaetaan teollisuusyrityksille kaikille avoimissa seminaareissa. Lisäksi järjestetään osallistavia työpajoja, joissa projektiin osallistuva yritysryhmä käy läpi yhteisöllisten toimintatapojen tarjoamia mahdollisuuksia ryhmän jäsenten näkökulmasta.

Seminaarien ja työpajojen lisäksi SYKE-projektissa toteutetaan muutama yrityspilotointi, jotka sisältävät joko kartoituksen tai käytännön kokeilun. Kartoituksessa selvitetään pilottiyrityksen nykytilanne, yhteisöllisten työkalujen tarjoamat mahdollisuudet ja käyttöönottoon vaikuttavat asiat sekä annetaan suosituksia kehittämistoimista. Käytännön kokeilussa otetaan jokin yhteisöllinen työkalu tuetusti käyttöön pilottikohteessa.

Projektikokonaisuuden viimeisenä vaiheena SYKE tarjoaa yrityksille tukea omien käyttöönottohankkeiden käynnistämisessä. Yrityksille tarjotaan asiantuntijoiden tukea kehittämisen hankkeistamiseen, oman kehityshankkeen suunnitteluun ja ulkopuolisen rahoituksen hakemiseen.

SYKE on Intosome Oy:n, Hermia Groupin ja Tampereen teknillisen yliopiston Novi- ja CITER-tutkimusryhmien yhteisprojekti.

Projektin lisätiedot:

http://insyke.fi/

Intosome Oy Harri Lakkala, harri.lakkala(a)intosome.fi, p. 045 260 3884

Hermia Group, Timo Rainio, timo.rainio(a)hermia.fi, p. 0500 736 605

Tampereen teknillinen yliopisto
Novi / Hannu Kärkkäinen, hannu.karkkainen(a)tut.fi, p. 040 849 0228
CITER / Marko Seppänen, marko.seppanen(a)tut.fi, p. 040 588 4080