Oppimista jammaillen

Fiilisteltiin etsien outoja naamoja, näyteltiin avaruusteemalla, piirrettiin ihannemaailma, liikuttiin monin tavoin. Ei hyperventilaatiota että kaikki ihanaa, vaan jatkamisen logiikka, kuunneltiin mitä toiset sanovat, kuulosteltiin itseämme.

Lahdessa järjestettiin 5.3.2014 kahden Tekesin rahoittaman tutkimushankkeen (Taiteen refleksiiviset menetelmät käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa ja Duiduilusta talousfaktaan - käytäntölähtöisen innovoinnin vaikuttavuuden arviointi) loppuseminaarina Oppimisjamit. Paikalla oli reilut 70 osanottajaa teatterilähtöisillä menetelmillä tekemässä päivää yhdessä.

Päivän anti oli hyvin monipuolinen, kuten jo kutsussa luvattiin. "Oli oppimisen kuhinaa, jossa jokainen meistä oli osaaja." Aluksi MPY Joni Kivi kertoi kuinka heillä näytellen nostettiin esille organisaation muutostarvetta. Apuna käytettiin piikkisika (staattinen) ja orava (ketterä) metaforaa. Organisaation siilot saatiin esille erilaisia rooleja kokeillen.

Koko päivän työskentelyn pohjana toimi Pohjolan Anna-Maija Sorvojan esille nostama hyvin yleinen eri organisaatioita koskettava kysymys: Miksi organisaatioissa muutokset jäävät usein näennäismuutoksiksi ja strategiamuutokset näennäismuutoksia? Kysymykseen haettiin vastauksia demoillen taidelähtöisiä menetelmiä.

Päivän aikana saimme makupaloja noin kymmenestä erilaisesta menetelmästä. Pirre Toikkanen,

Aikataide perehdytti meitä käyttämään liikkeen ja runojen avulla vuorovaikutus- ja tunnetiloja ongelman ratkaisussa, innovaatiotoiminnassa ja organisaation kehittämisessä. Pekka Korhonen, Teak, kanssa opettelimme jäähyväisiä, luopumista, loppumista Tuure Kilpeläisen ja Kaihon Karavaanin tahdein. On tärkeää miettiä mistä voi tai haluaa työssään luopua. Yvonne Karsten & Virgi Karp, Inroos Oy kanssa opettelimme vihakaraokea – kunnon raivo puhdistaa ja energisoi.

Lisäksi toteutimme Allan Owenin, Chester University ja Anne Pässilän, Lahti School of Innovation vetämän teematyöpajan, Johtamisen tapojen ja strategioiden kehittäminen muutoksessa: Johtaja 2.0. Työskentely perustui viime vuonna toteutettuun Management 2.0 valmennukseen.

Päivän jälkeen tunteemme oli osallistumista täynnä, mutta voimaantunut. Allekirjoitamme kutsussa olleen ajatuksen: "Yksilön, organisaation ja innovaatiokyvykkyyden kasvuun tarvitaan dynaamisia toimintatapojen muutoksia ja välineitä, jotka vievät meitä eteenpäin."

Päivän taustavoimana oli Takuli (taide-kulttuuri-liikunta) -lähtöisistä menetelmistä kiinnostuneiden verkosto, joka on nyt puolentoista vuoden ajan kokoontunut viemään näitä menetelmiä eteenpäin. Seuraava Takuli-verkoston tapahtuma on liikuntapainotteisia menetelmiä esiin nostava työpaja 10.4. Jos olet kiinnostunut tilaisuudesta tai verkostosta, ota yhteyttä Anne Pässilään (anne.passila@lut.fi).

Käytäntölähtöisen innovoinnin vaikuttavuuden arvioinnin tutkimuksesta julkaistaan opaskirja. Ole yhteyksissä Sanna Pekkolaan (sanna.pekkola@lut.fi).

Duiduilusta talousfaktaan - käytäntölähtöisen innovoinnin vaikuttavuuden arviointi 

Taiteen refleksiiviset menetelmät käytäntölähtöisessä innovaatiotoiminnassa

 

Nuppu Rouhiainen ja Maarit Lahtonen