Muutosten keskellä tarve huolehtia työn ilosta

Melkein kaksi kolmesta suomalaisesta työpaikasta aikoo myllertää organisaationsa tämän vuoden aikana. Suunnitelmat organisaatiouudistuksista käyvät ilmi henkilöstökonsultointiyhtiö MPS:n tekemästä tutkimuksesta, joka julkaistiin eilen maanantaina 27.1.2013.

MPS kysyi aikeista uudistaa organisaatiota lähes 170 toimitus- ja henkilöstöjohtajalta, esimieheltä ja henkilöstötehtävissä toimivalta asiantuntijalta sekä yrityksissä että julkisella puolella.

Tutkimusta kommentoi Tuomo Alasoini Tekesistä. Vuonna 2010 tehdyn vertailututkimuksen mukaan Suomessa tehtiin EU-maista eniten organisaatiouudistuksia. Huolimatta organisaatiouudistusten usein aiheuttamasta napinasta työpaikoilla Alasoini muistuttaa, että työtyytyväisyys on vielä matalampi niissä yrityksissä, joiden toimintaa ei ole uudistettu pitkään aikaan.

Henkilöstön tyytyväisyyden kannalta olennaista organisaatiouudistuksissa on, hajautetaanko vai keskitetäänkö valtaa ja vastuuta. Jos valtaa hajautetaan, uudistukset Alasoinin mukaan yleensä onnistuvat paremmin.

MPS:n tutkimuksessa johtajat kiinnittivät huomiota myös juuri työn ilon vähenemiseen. Pula siitä uhkaa jo yritysten menestystä. Neljä viidestä organisaatiosta aikoo tutkia henkilöstön työhyvinvointia tänä vuonna.

"Työhyvinvointi nousi organisaation menestyksen kannalta kolmen kriittisimmän asian joukkoon", kertoo tutkimusjohtaja Niilo Mäkelä.

 

Lue uutinen Helsingin Sanomien sivuilta