Liideri livenä Tampereella

Organisaatioissa on HUIMAA potentiaalia, jota ei käytetä. Tarvitaan rohkeutta tarttua asioihin – haastaa itsensä, kaverinsa, työpaikkansa ja asiakkaat mukaan uusien kilpailukykyisten mallien rakentamiseen. ”Kannettu vesi ei kaivossa pysy” totesi Liideri tiimin Anna Alasmaa Tampereen aluetilaisuuden yhteenvedossa.

Pormestari Anna-Kaisa Ikonen avasi tilaisuuden korostamalla vahvan yhteistyön näkökulmaa. Olemme kaikki yhdessä rakentamassa Suomen menestystä. Anna-Kaisa päätti esityksensä M – muutosjohtamisen malliin. Luodaan katse kauemmaksi ja rohkaistutaan uudistumaan. Pitää olla sekä pitkän aikavälin visio että konkreettisia onnistumisen tavoitteita. Johdon tehtävä on coaching ja flow-tilan ylläpito, mutta tarvitaan myös M – miksi ja mitä työyhteisölle. Jokaisen on löydettävä mitä muutos minulle tarkoittaa. Siksi tarvitaan 5 000 000 johtajaa, jota Liiderin ja Työelämä 2020 -hankkeen yhteisessä kampanjassa tavoitellaan.

Tilaisuudessa oli neljä valovoimaista Liideri-ohjelmaan kuuluvaa työpaikka-puheenvuoroa. Ajomestarit O:n Pekka Aalto totesi, että peiliin katsominen kannattaa. Yrityksessä kehittäminen lähti liikkeelle siitä, että toimitusjohtaja heräsi huomaamaan yrityksen johtamisongelman. Nyt yrityksessä on päästy hyvään vauhtiin. Vaikeinta on ollut vanhasta poisoppiminen. Tärkeä oppi on ollut, että johtaminen on tekoja. Se vaatii, että johto ja työnjohto toimivat esimerkkinä. Uudistuminen ei onnistu, jos joku sanoo ettei koske mua.

Mikko Mäkinen JTA Connection Oy:stä kertoi heidän fiksuiten yhdessä -hankkeesta Fastemsin kanssa. Kumppanuudessa on eri kypsyystasoja ja luottamus kasvaa askel askeleelta. Halu rakentaa yhteistyötä siihen suuntaan, että kaikki hyötyvät on kova. Uudessa mallissa avainkumppanuus pohjaa win-win-win malliin. Mäkinen kertoi, että heillä on vainu siitä että tämä on hyvä malli.

Antero Aleniuksen Hämeenkyröstä esimerkki kertoo siitä, että kuntakin voi yhdessä ponnistelemalla elinkaarimallin mukaisella kehittämisellä vaikuttaa talouskehitykseen. Haluttiin näyttää, että rakennemuutosta voi tehdä muutenkin kuin lomautuksilla ja irtisanomisilla. Vuoden 2013 aikana saatiin aikaan pysäytys talousmenoissa. Ensimmäinen erä pelattu hyvin, toinen erä on rohkaiseva, mutta kolmas erä näyttää entistä vaikeammalta. Liideri-kehittämishankkeen vuoksi ollaan kuitenkin "SM"-tasolla totesi Alenius lopuksi.

Viimeisen yrityspuheenvuoron käytti Tampereen puhelimen Janne Aaltonen. Yrityksen slogan on: Henkilökohtaista. Palvelu nimittäin. Yrityksen hankkeessa keskeistä on luoda yhteistyöverkosto, joka toimii saumattomasti yhteen: tutkimus, kehitys, tuotteistus, myynti, toimitus, tuotanto, tuki. Yksi tärkeä elementti on yhteinen kieli ja yhteinen kehitysprosessi, joka rakentuu K=kehitys etapeista.

Nuppu Rouhiainen

Esitykset löytyvät täältä