KUTSU: Työryhmäkoordinaattoriksi Työelämän Tutkimuspäiville

Työelämän muutokset heiluttavat työn käsitettä. Perinteisen palkkatyön ohella ihmiset työllistyvät esimerkiksi vuokratyöhön sekä osa- ja määräaikaisiin työsuhteisiin, työllistävät itsensä erilaisten yrittäjyyden muotojen kautta, tai ovat osin tai kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Ammatteja häviää ja uusia syntyy, mikä yksilön näkökulmasta voi näyttäytyä elinikäisenä oppimisena, mutta myös silppuisena työurana. Yhdelle työ on harrastus, toinen tekee harrastuksestaan työn, kolmas pitää palkkatyön rinnalla tai sijasta huolta läheisistään. Jotkut downshiftaavat vapaaehtoisesti, toiset olosuhteiden pakosta.

Työelämän muutokset heiluttavat työn käsitettä. Perinteisen palkkatyön ohella ihmiset työllistyvät esimerkiksi vuokratyöhön sekä osa- ja määräaikaisiin työsuhteisiin, työllistävät itsensä erilaisten yrittäjyyden muotojen kautta, tai ovat osin tai kokonaan työmarkkinoiden ulkopuolella. Ammatteja häviää ja uusia syntyy, mikä yksilön näkökulmasta voi näyttäytyä elinikäisenä oppimisena, mutta myös silppuisena työurana. Yhdelle työ on harrastus, toinen tekee harrastuksestaan työn, kolmas pitää palkkatyön rinnalla tai sijasta huolta läheisistään. Jotkut downshiftaavat vapaaehtoisesti, toiset olosuhteiden pakosta.

Yhdensillätoista Työelämän tutkimuspäivillä pohdimme, mitä on työ ja millaisia muotoja se saa. Mitä työ on erilaisille työelämän toimijoille ja mikä sija työllä on ihmisten elämänkokonaisuudessa? Millaisia vapauksia ja pakkoja erilaiset työn muodot sisältävät? Entä keitä ovat ne, joille valinnat työn monien muotojen välillä edustavat vapautta toteuttaa itseään ja keitä ne, joille ne edustavat pakkoa ja turvattomuutta?

Tee ehdotuksesi työryhmäsi teemaksi sekä innovatiivisiksi työskentelytavoiksi ja tule työryhmäkoordinaattoriksi tutkimuspäiville!

Tee maksimissaan 4000 merkin mittainen ehdotus työryhmäksi (ml. teema, valittu työskentelytapa sekä arvio potentiaalisesta osallistujakunnasta) täyttämällä lomake osoitteessa http://www.lyyti.in/Tyoelamantutkimuspaivat2014Tyoryhma ja lähetä se viimeistään sunnuntaina 13.4.2014 klo 23.59.

Ehdottaa voit myös edellisillä tutkimuspäivillä toimineita työryhmiä (www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/arkisto/WRD2013/index.php), tämän vuoden teemaan liittyviä työryhmiä, round table -sessioita tai muita täysin uusia työryhmiä, joiden uskot herättävän kiinnostusta.

Työryhmät kokoontuvat entiseen tapaan kahtena päivänä 6.-7.11.2014.

Työryhmäkoordinaattorina sitoudut myös toimimaan refereenä Työelämän tutkimuspäivien konferenssijulkaisuun tarjottaville artikkelikäsikirjoituksille tai tarvittaessa hankkimaan arvion joltain muulta asiantuntijalta. (Ks.www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat/tyoryhmakoordohjeet.php).

Tervetuloa tekemään kiinnostavaa konferenssia Tampereelle!

Työelämän tutkimuskeskus, Tampereen yliopisto Työelämän tutkimusyhdistys ry.

Lisätietoja: www.uta.fi/tyoelamantutkimuspaivat & tyoelaman.tutkimuspaivat@uta.fi