Kestävän työn verkosto perustettu Ruotsissa

Ruotsissa keväällä 2013 perustetun verkoston tavoitteena on saada kestävän työelämän (sustainable work) teemaa vahvistettua eurooppalaisessa tutkimuksessa, kuten erityisesti Horisontti 2020 -ohjelmassa.

Verkosto pyrkii myös luomaan yhteyksiä kestävän työn teemasta kiinnostuneisiin organisaatioihin ja asiantuntijoihin muissa Euroopan maissa. Verkoston toimintaa rahoittaa Tekesin ruotsalainen sisarorganisaatio Vinnova. Verkoston koordinoinnista vastaa Lundin yliopisto projektipäällikkönään professori Maria Albin.

Ruotsilla on pitkä ja vahva tutkimusperinne työelämän ja erityisesti työympäristön tutkimuksessa. Verkoston perustamisen kimmokkeena on ollut kestävän työn ja työpaikan teemojen lähes täydellinen puuttuminen Horisontti 2020 -ohjelman agendalta. Verkosto etsii nyt eurooppalaisia yhteistyökumppaneita, joiden avulla teema saataisiin Horisontissa paremmin tunnistetuksi. Verkoston keskeiset tavoitteet ja lähtökohdat löytyvät helmikuussa 2014 laaditusta tutkimusagendasta, joka perustuu Lundin yliopistossa järjestetyssä kansainvälisessä seminaarissa käytyihin keskusteluihin.

Joulukuun 2014 alussa verkosto järjesti Tukholmassa seminaarin, jossa pohdittiin työn ja työelämän kestävyyttä Ruotsissa. Keskustelevaan seminaariin osallistui maan työministeri sekä kattava joukko tutkijoita ja tutkimusrahoituksen ja työmarkkinajärjestöjen edustajia. Seminaariin sisältyi myös nuorten työntekijöiden erityiskysymyksistä keskustellut paneeli. Tekesistä seminaariin oli kutsuttu Elise Ramstad ja Tuomo Alasoini. Elise kertoi Suomen työelämän kehittämisstrategiasta, Liideri-ohjelmasta, työorganisaation kehittämisen vaikutuksista sekä MEADOW-tutkimuksen tuloksista. Tuomo puolesta kertoi Työelämä 2020 -hankkeesta ja eurooppalaisen yhteistyön nykytilasta ja mahdollisuuksista kestävän työn tutkimisen alueella.

Teksti: Tuomo Alasoini

 

Miia Linnusmaa