Johtaminen 2020 - välineitä Euroopan parhaaseen työelämään -seminaari nosti esille haasteita ja mahdollisuuksia

Millaisia haasteita työelämä pitää sisällään erityisesti johtajien näkökulmasta? Mitä välineitä ja hyviä käytäntöjä voitaisiin ottaa käyttöön, jotta johtaminen vuonna 2020 tukisi Työelämä 2020 -hankkeen tavoitteita? Seminaari järjestettiin yhteistyössä Johtamisen kehittämisverkoston, Työhyvinvointifoorumin, Liideri-ohjelman ja Työelämä 2020 -hankkeen kanssa.

Seminaari järjestettiin 22.1.2014 Helsingissä. Seminaari kokosi yhteen reilusti yli 100 johtamisesta kiinnostunutta.

Työministeri Lauri Ihalainen korosti alkupuheenvuorossaan, että Suomi tarvitsee vision ja hyvää johtamista, jotta luodaan muutosten keskellä usko siihen, että muutos on mahdollinen. Hän lisäsi, että on tärkeää selättää turvattomuuden, arvottomuuden, merkityksettömyyden.

Sosiaali- ja terveysministeri Paula Risikko korosti, että hallitusohjelman keskiössä on ihminen ja työn mielekkyyden korostaminen. Julkisen sektorin johtamisen laatukriteerit perustuvat viiteen kokonaisuuteen: uudistuminen, luottamus, yhteistyö ja verkostot, osaamisen kehittäminen ja monimuotoisuus. Kriteerit soveltuvat johtamisen tarkasteluun, arviointiin ja kehittämiseen kaikissa julkisen sektorin organisaatioissa toimialasta riippumatta. Ne sopivat johdon ja esimiesten käyttöön organisaation eri tasoilla.
Arviointiin kytketään mukaan myös henkilöstö, sillä näin koko työyhteisö voi olla osallisena kehittämistyössä. Johtamisen laatukriteerit.

Iltapäivän caseissa nostettiin esille kokemuksia ja hyviä käytäntöjä sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Kaikissa esimerkeissä korostui hyvän johtamisen merkitys, joka ilmenee esimerkiksi jämäkkyytenä, motivointina ja fiiliksen ylläpitämisenä. Tärkeänä nähtiin myös se, että saadaan iloa myös toisten onnistumisesta.

Seminaariesitykset (video)