Jenni Nevasalon blogi:Tulevaisuuden työ on jo täällä

Aiemmin työtä mentiin tekemään tuotantovälineiden luokse. Tulevaisuudessa työ tehdään siellä, missä ihmiset kulloinkin ovat, tuotantovälineet kulkevat mukana, on tutkija Esko Kilpi kuvannut työn luonteen muuttumista.

Liideri-ohjelmassa haluamme nostaa esille rohkeita uudistajia, joita tarvitaan. Suomalainen käännöstoimisto Transfluent on kiinnostava, uudenlaisella toimintalogiikalla toimiva yritys. Slushissa esiintyneen toimitusjohtajan Jani Penttisen mukaan yritys työllistää jopa noin 50 000 kääntäjää eri puolilla maailmaa. Tämä mahdollistaa sen, että kaikkina vuorokauden aikoina on todennäköisesti joku valmiina ottamaan työn vastaan. Kääntäjät päättävät itse milloin ja minkä verran käännöstöitä he haluavat tehdä ja palkka määräytyy tehdyn työn mukaan.

Transfluent on kiinnostava kahdestakin näkökulmasta. Ensimmäinen näkökulma on globaalin osaajapohjan saaminen ulottuvilleen teknologiaa hyödyntämällä. Transfluentissa osaajaverkostoon on mahdollista liittyä mistäpäin maailmaa tahansa ja mahdollisten käännettävien kielten kirjo on lähes rajaton. Teknologia on mahdollisuus työn tekemiselle, ei uhka ihmistyön vähenemiselle. Yritys painottaa nettisivuillaan kaikkien käännöksien olevan ihmisten tekemiä.

Toinen näkökulma on tyypillisen työsuhteen käsitettä ravisteleva tapa työllistää. Tyypillinen työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva kokopäivätyö. Joustaako työ muun elämän mukaan vai toisin päin? Tulevaisuudessa työelämässä on entistä enemmän ikääntyviä työntekijöitä, joilla olisi osaamista ja virtaa jatkaa työntekoa vielä eläkeiän jälkeenkin, mutta omilla ehdoillaan. Ruuhkavuosia eläville vanhemmille sopisi hyvin tehdä silloin tällöin urakkaa ja väleissä joustaa lasten ehdoilla. Tai y-sukupolvea edustava työntekijä, joka voi toteuttaa unelmansa maailmanmatkailusta samalla töitä tehden. Transfluent tarjoaa uuden mallin, joka mahdollistaa työn sovittamisen erilaisiin elämäntilanteisiin. Ns. epätyypilliset työsuhteet yleistyvät ja ovat tulevaisuudessa edellä mainituista syistä entistä useammin aktiivinen valinta. Pitäisikö henkilökohtaisesta elämäntilanteesta ja -tyylistä lähtevän työn tekemisen olla uusi normaali?

 

Jenni Nevasalo
Tekesin työelämän ja henkilöstön kehittämisestä vastaava johtaja

 

www.tekes.fi/liideri/kampanja

Blogi: Transfluentin Jani Penttinen murtaa kääntämisen toimialaa