Innovaatiot edellyttävät innostusta

Frank Martela ja Karoliina Jarenko käsittelevät innostuksen ja innovaatioiden välistä yhteyttä raikkaalla tavalla Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan uudessa julkaisussa. Heidän lähtökohtansa on, että innostuneet työntekijät ovat edellytys kestävälle talouskasvulle ja että innostuksen merkitys on lähes täysin unohdettu keskustelussa innovaatioista tähän mennessä.

Viime vuosina voimakkaasti kehittynyt positiivisen psykologian nimellä tunnettu suuntaus, jonka tunnetuin edustaja Suomessa lienee tätä nykyä Jari Hakanen, on laventanut näkemys asioista, jotka ajavat ihmisiä hyviin suorituksiin Julkaisussa käsitellään sisäisen ja ulkoisen motivaation eroa ja esitetään, että työpaikoilla tulisi siirtyä entistä enemmän pelkän tyytyväisyyden mittaamisesta aktiivisen innostuksen mittaamiseen. Raportin tarkkaan lukemalla on helppo nostaa esiin monia sellaisia näkökohtia, jotka voivat auttaa meitä ymmärtämään paremmin Suomen työelämässä tällä hetkellä vallitsevaa draivin puutetta. Myös innostusta tulisi osata johtaa!

Tutustu Eduskunnan tulevaisuusvaliokunnan uuteen julkaisuun täällä

 

Tuomo Alasoini