Härmän mallilla haetaan Etelä-Pohjanmaalle Suomen parasta työelämää 2020

Työhyvinvointi puhutti Työelämä 2020 -hankkeen aluetapahtumassa 8.5. Seinäjoella Framissa järjestetyssä seminaari- ja keskustelutilaisuudessa. Tilaisuuteen oli ennakkoon ilmoittautunut lähes 90 henkilöä alueen yrityksistä ja organisaatioista.

Etelä-Pohjanmaan Työelämä 2020 -verkosto on onnistunut kerryttämään laajan joukon eri osaamisalueiden yrityksiä yhteen, kulkemaan yhdessä ja työstämään parempaa ja tuottavampaa työelämää alueelleen. Yhteisiksi teemakohteiksi on nostettu nuoret, johtajuus ja kasvuhalukkuus.

Tekesin Liideri (Liiketoimintaa, tuottavuutta ja työniloa) -ohjelman johtoryhmän puheenjohtaja Merja Fischer totesi puheessaan, että muutoksen tulisi olla turvallisempaa kuin paikallaan olemisen. Tämä neuvo on sisäistetty Etelä-Pohjanmaalla hyvin ennakkoon, sillä yrittämisen intoa riittää ja yrityksissä uskalletaan ottaa suuriakin harppauksia. Suuret ja uudet harppaukset ovat mahdollisia saavuttaa positiivisin tuloksin, kun työntekijät otetaan huomioon niin yksilöinä kuin yhteisön jäseninä. Työhyvinvoinnin ja työssä viihtymisen panostus näkyy tapahtumaan osallistuneiden yritysten tuloksissa.

”Työhyvinvointi vaatii rahaa ja aikaa, se ei tule itsestään. Johto ei sitä pysty määrittämään, mutta se pystyy vaikuttamaan ja mahdollistamaan.” Jani Hermans Rauhala Yhtiöt Oy:stä toteaa.

Hermans toteaa myös, ettei työhyvinvointi ole yksittäinen projekti – sen voi aloittaa, mutta sitä ei voi lopettaa. Rauhala Yhtiöt Oy on hyvä esimerkki menestyvästä yrityksestä, jossa työntekijöiden viihtyvyyteen halutaan panostaa. Hermans paljastikin, että yrityksen työntekijät ovat tulleet yritykseen, mutta harva on sieltä lähtenyt.

Härmän mallia työhyvinvoinnin edistämisestä olivat kertomassa Minna Vienola Härmän Kuntoutus Oy:stä ja Nanna Hietala MSK Groupista. Härmässä tehdään yhteistyötä eri yritysten kesken ja hyödynnetään toisten osaamista riippumatta yrityksen koosta. Yhdistävä tekijä Härmässä on Työterveyshuolto Härmämedi, joka linkittää yritykset yhteen. Härmän Kuntokeskuksella on tarjota puitteet alueen yrityksille, pitäen huolta myös oman henkilöstön hyvinvoinnista.

Tehdään yhdessä Suomen työelämästä Euroopan parasta! Jos yrityksesi on kiinnostunut liittymään Etelä-Pohjanmaan Työelämä 2020 -verkostoon, niin ota yhteyttä alueen verkostovastaaviin: Välimäki Kari, kehittämispäällikkö, puh. 029 502 7642, kari.valimaki(at)ely-keskus.fi tai Ketomäki Riitta, asiantuntija, puh. 029 502 7569, riitta.ketomaki(at)ely-keskus.fi.

 

Miia Linnusmaa