Epävarmuudesta voi luoda kilpailuetua yhteistyöllä

Erno Salmelan väitöskirja Kysyntä-toimitusketjun synkronointi epävarman kysynnän ja tarjonnan toimintaympäristössä (Demand-supply synchronization within environment of uncertain demand and supply) tarkastettiin 10.4.2014 LUTissa. Vastaväittäjä toimi professori Jari Collin Aalto-yliopistolta.

Erno aloitti väitöstilaisuuden keskusteluosuuden: ”Are You ready? Rockia! ”, on ainakin minun kohdallani raflaavin väitöstilaisuuden alku. Tämä kuvaa hyvin väitöskirjan tekijän omaa suhtautumista tutkimuksen tekemiseen. Vastaväittäjä Jari Collin korosti omissa puheenvuoroissaan muun muassa miten merkittävää on, että väitöskirjassa on luotu aihealueelle suomenkielinen termistö, jossa myös merkitykset on avattu.

Ernon mukaan tutkimuksen tehtävänä on kulkea neljä–viisi vuotta edellä yrityksiä, nostaa esille uusinta uutta. Tämä ei tarkoita, etteikö vuoropuhelua yritysten kanssa tarvittaisi. Päinvastoin, illalla karonkassa LUT:n rantasaunalla, Erno ja mukana olleet yritysten edustajat korostivat jatkuvan vuoropuhelun ja yhdessä tekemisen merkitystä. Tutkimus haastaa yrityksiä tarjoamalla uusia avauksia ja yritykset haastavat tutkijoita yhdessä heidän kanssaan viemään uusia asioita käytäntöön. Uskallan väittää, että illan aikana luotiin ”Suomelle tulevaisuuden teollisuuspolitiikkaa”!

Lue lisää: http://www.lut.fi/uutiset/-/asset_publisher/h33vOeufOQWn/content/epavarmuudesta-voi-luoda-kilpailuetua-yhteistyolla

 

Nuppu Rouhiainen