Ensimmäiset kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset julki – Tekes mukana

Ensimmäiset kestävän kehityksen toimenpidesitoumukset julkaistiin eilen Helsingissä. Yritykset ja yhteisöt sitoutuvat muun muassa vähentämään jätteitään ja energiankulutustaan, palkkaamaan ja kouluttamaan nuoria ja pienentämään omaa ekologista jalanjälkeään.

Suomi, jonka haluamme 2050

Eri toimijoiden tekemät toimenpidesitoumukset konkretisoivat Suomen kestävän kehityksen toimikunnan joulukuussa hyväksymää Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta ”Suomi, jonka haluamme 2050”. Sitoumukset kirjataan tietokantasivustoon, jossa myös seurataan indikaattorien avulla, miten niiden toteuttaminen edistyy.

”Kyseessä on kansainvälisesti ainutlaatuinen tapa tehdä ja toimeenpanna kestävää kehitystä. Yhdessä tuotettu raami antaa niin elinkeinoelämälle kuin tavallisille kansalaisille luottamuksen siitä, että muutkin pyrkivät kohti samaa päämäärää. Kukin voi omin toimin ryhtyä edistämään yhteisiä tavoitteitamme ja kuromaan umpeen sitä kestävyysvajetta, joka ulottuu talouden lisäksi myös luonnon kantokykyyn ja sosiaaliseen kestävyyteen”, sanoi Kestävän kehityksen toimikunnan puheenjohtaja, valtionvarainministeri Jutta Urpilainen julkistamistilaisuudessa.

”Sitoumus on yhtä aikaa visionäärinen ja konkreettinen. Kun sitoumusten tekijät keskittyvät käytännöllisiin asioihin ja lähettävät omille sidosryhmilleen ja asiakkailleen viestin vastuunkannosta ja kunnianhimostaan, he rakentavat omalta osaltaan Suomea, jonka haluamme nähdä toteutuvan vuoteen 2050 mennessä. Näin kestävä kehitys rakentuu yhtä aikaa ylhäältä ja alhaalta päin”, summasi toimikunnan varapuheenjohtaja ympäristöministeri Ville Niinistö.

 

Teksti: Ympäristöministeriö

Miia Linnusmaa