Eettisyys ja vastuullisuus bisnesetuna

Kirpakkana syysaamuna 24.9. juotiin kahvit ja kuultiin esityksiä L-I-I-D-E-R-I-T -teemojen E –eettisyydestä ja vastuullisuudesta. Vielä ei monikaan yritys tai organisaatio hyödynnä teemaa bisnesetuna, mutta askeleita on kyllä otettu. Miksi eettisyys ja vastuullisuus otetaan vasta sitten esiin, kun jotain on jo tapahtunut? Koska pääsemme siihen, että niitä on mietitty heti toiminnan alussa? Tuleeko maailmanloppu ennen sitä?

Jenni Nevasalo avasi tilaisuuden todeten, että vastuullisuus on aina aktiivinen päätös toimintatapoja valittaessa. Hän kertoi omakohtaisista kokemuksistaan, kuinka ihmisillä on suuri halu olla mukana tekemässä merkityksellisiä asioita ja auttaa. Vastuullisuus luo sitoutumista.

Yritysvastuuverkosto FIBS on Suomen johtava yritysvastuuverkosto. Riina Kasurinen toi esityksellään hyvin esiin sen, miksi vastuullisuutta kannattaa hyödyntää bisnesetuna. Verkoston jäsenmäärä onkin kasvanut hurjasti. FiBS tarjoaa jäsenilleen tietoa, tukea, kontakteja ja näkyvyyttä yrityksen vastuulliselle toiminnalle. Vastuullinen toiminta sekoitetaan aika usein vielä hyväntekeväisyyteen ja ympäristöön, mutta näkökulma on laajenemassa. Yritysvastuu onkin kehittynyt aikojen saatossa. Nykyisin ulkoiset paineet vaativat vastuullisuuteen ja etenkin maineen säilyttäminen on yritykselle kultaakin arvokkaampaa.

Kimmo Nekkula, Suomalaisen työn liitosta, kertoi liiton hallinnoimasta Yhteiskunnalliset yritykset –merkistä. Merkki nostaa esiin yritysten kyvyn ratkoa ongelmia ja toimia kestävän hyvinvoinnin rakentajina. Merkille on syntynyt tarvetta, sillä asiakkaat ja työntekijät ovat entistä kiinnostuneempia yritysten vaikutuksista yhteiskuntaan ja ympäristöön. Britanniassa tehdyssä tutkimuksessa oli osoitettu, että työntekijät viihtyvät paremmin työpaikassa, jonka arvot he allekirjoittavat ja motivoituvat. Merkin saaminen edellyttää kriteerien täyttymistä, jota arvioi erillinen raati. Merkin voi saada 3 vuodeksi kerrallaan.

Uhkakuvia aamuun toi Työterveyslaitoksen Antti Kasvio. Hurja kehitys ja kasvu ovat maapallolle uhka. Maailmanlaajuisesti työttömyys, niukkuus ja tuloerot kasvavat. Kehityksen tulisi olla kauttaaltaan kestävämpää. Erilaisille organisaatioille onkin tullut painetta vastuullisempaan toimintaan, mutta Kasvion mielestä vaihteen tulisi olla suurempi, jotta vaikutuksia saataisiin. Yksittäinen ihminen voi tehdä omassa toiminnassaan vastuullisia valintoja. Työn suhteen muutos on välttämätön. Vai onko täystyöllisyys toteutumaton unelma?

Anja Uljas, Suomen Ekonomiliitto Sefestä kertoi, että he ovat luoneet Sefellä Kestävän johtamisen mittariston. Mittarilla yritys tai organisaatio voi kehittää kestävää johtajuutta. Verkkotyökalu auttaa ymmärtämään, mitkä kestävän kehityksen osa-alueet on hoidettu organisaation arjessa hyvin ja vastaavasti missä on parannettavaa tai mitä ei ole lainkaan huomioitu tai kehitetty.
http://www.kestavajohtajuus.fi/

 

Esitykset