Balanced Scorecard -työkalun merkitys ICT-yritysten yhteisöviestinnässä

Outi Ihanainen-Rokion yhteisöviestinnän väitöskirja, Value of the Balanced Scorecard for Organizational Communication in Knowledge-Intensive Firms, tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 18.1.2014. Vastaväittäjänä toimi Professori Roland Burkart, Wienin yliopistosta.

Väitöskirjatutkimus keskittyy johtamiskäytäntöihin ja yhteisölliseen viestintään tietotyöpainotteisissa asiantuntijaorganisaatioissa. Väitöskirja on laadullinen tutkimus, jossa on haastateltu 13 henkilöä kasvavissa tietoalan ICT-yrityksissä. Väittelijän lähtökohtana oli saada parempaa ymmärrystä siitä, miten Balanced Scorecard (BSC) toimii johtamisen ja yhteisöviestinnän työvälineenä tietointensiivisissä yrityksissä. Tutkimuksessa oli mukana neljä yritystä, joista kahdessa BSC oli käytössä ja kahdessa ei. Vaikka haastateltavien määrä on pieni, tutkimus nostaa hyvin esille joitakin keskeisiä painotuksia, joiden toimivuutta voisi jatkotutkimuksissa selvittää isommalla aineistolla.

Väitöstutkimuksen tuloksena nousi esille mm. keskinäisen luottamuksen tärkeyden modernin tietojohtamisen käytännöissä, joihin BSC-työkaluna ei itsessään tuo luottamusta. BSC-työkalu ottaa myös puutteellisesti huomioon asiakkaan osallistumisen merkityksen yrityksen toimintaan tietotyössä.

Väitöstilaisuus päättyi vastaväittäjän toteamukseen, että tutkimus edustaa "out of box" – ajattelua parhaimmillaan ja on sekä mielenkiintoinen, että nostaa esille relevantteja näkökulmia tietotyöpainotteisen yritysten johtamisesta ja yhteisöllisestä viestinnästä.

Outi Ihanainen-Rokion väitöskirja

 

Nuppu Rouhiainen