15 kulmaa: taiteelliset interventiot työelämässä - seminaari taidelähtöisestä työn kehittämisestä

Nuppu Rouhiainen