Kotipalvelut kuntoon – Ota kantaa - keskustelu käynnissä 30.11.2014 saakka

Yrityksiä ja järjestöjä tarvitaan vanhusten kotipalvelujen tuottamiseen. Oletko samaa vai eri mieltä? Ota kantaa: www.otakantaa.fi/Kotipalvelutkuntoon

Suomessa on noin 465 000 75 vuotta täyttänyttä henkilöä. Heistä 90 prosenttia asuu itsenäisesti kotonaan ja joka kymmenes saa sen tueksi säännöllistä kotihoitoa. Väestön ikääntyessä suuri haaste on, että vielä suurempi osuus ikäihmisistä voi turvallisesti asua kotonaan toimintakykyä ja arjen hyvinvointia varmistavien palvelujen turvin.

Palvelujen järjestämisestä vastaavat kunnat, mutta niitä tuottavat myös yritykset ja järjestöt. Vanhusten asumispalveluista yritykset ja järjestöt tuottavat lähes puolet ja kotipalveluista lähes viidenneksen. Ikääntyvän väestön palvelut ja niiden kehittäminen voidaankin turvata vain julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöllä.

Työ- ja elinkeinoministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, Suomen Kuntaliitto, Suomen Yrittäjät, Terveys- ja Sosiaalialan Yrittäjät, Sosiaalialan Työnantajat, Terveyspalvelualan Liitto ja Kuntoutuksen Toimialayhdistys ovat käynnistäneet yhteisen kampanjan "Kotipalvelut kuntoon".

Nyt on aika ottaa kantaa:  www.otakantaa.fi/Kotipalvelutkuntoon.

Pia Mörk