Kokonaiskonsepteilla vauhtia koulutusvientiin

Kansainväliset oppimisalan markkinat voidaan saavuttaa yritysten välisellä yhteistyöllä. Läpimurtoa globaaleille markkinoille edesauttaa markkina-alueen tunteminen ja tuotemahdollisuuksien punnitseminen konseptoinnin välineillä. Suomalaiset oppimisen edelläkävijäorganisaatiot suunnittelivat yhdessä kokonaiskonsepteja aiheinaan tulevaisuuden luokkahuoneet, oppimispelit ja Intian koulutusmarkkinat.

Ajankohtaiset aiheet ja kiinnostavat kohtaamiset yhdistivät oppimisalan edelläkävijäyrityksiä Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman tilaisuudessa ”Koulutusviennin kokonaiskonseptit kansainvälisten avausten vauhdittajina” Helsingissä 13.2. Työpajatilaisuudessa yhdisteltiin suomalaista pedagogiikkaa, teknologiaa ja toimintamalleja innovatiivisiksi kokonaiskonsepteiksi, joissa koulutusviennin haasteisiin vastattiin rohkeasti ja ennakkoluulottomasti.

Kansainväliset markkinat tavoitetaan yhteistyöllä

”Digitaalisten oppimisratkaisujen markkina on 25 miljardin euron haaste. Millaiseen osuuteen Suomi aikoo tämän summan jaossa tyytyä”, Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman ohjelmapäällikkö Suvi Sundquist kysyi tilaisuuteen saapuneilta yrityksiltä.

Suomen markkinoiden pienen koon takia kansainvälisyys on koulutusalan yrityksille elinehto. Etenkin konseptoinnin tärkeys korostuu globaaleille markkinoille siirryttäessä: Suomessa kehitettyä tuotetta ei voi sellaisenaan siirtää maarajojen yli, vaan maakohtainen ekonomia ja kulttuuri muovaavat jokaisesta maasta omanlaisensa markkinakokonaisuuden. Yritysyhteistyö ja kokemusten jakaminen tuovat tärkeää tietoa globaaleille markkinoille siirryttäessä.

”Jotta Suomessa voi kasvaa kansainväliseksi, tarvitaan klustereita ja yhteistyötä”, SkillPixelsin perustaja Harri Ketamo tähdensi omassa puheenvuorossaan. Digitaalisista oppimispeleistään tunnettu SkillPixels palkittiin Best Mobile Service in Finland 2013 -kilpailun pääpalkinnolla Math Elements -oppimispelistään, jota pidettiin myös suurimman kansainvälisen potentiaalin omaavana applikaationa.

Luokkahuoneena koko maailma

Tulevaisuuden oppimistilat liikkuvat SkillPixelsin applikaation tavoin joko mobiilisti taskussa tai muunneltavina luokkatiloina Finnish Education Group:n (FEG) tarjoamien ratkaisujen tapaan. Ajatushautomosta ponnistanut FEG vie maailmalle suomalaiseen opetusjärjestelmään pohjautuvia tehokkaita oppimisympäristöjä.

”Kun lähdimme suunnittelemaan toimintaa kansainvälisillä markkinoilla, haasteena oli löytää markkinoita vastaava konsepti. Tekesin kautta saimme session, jossa selkeytimme yhteistyössä asiantuntijoiden kanssa kansainvälistä liiketoimintasuunnitelmaamme”, FEG:n toimitusjohtaja Heikki Luminen kertoi.

Tulevaisuuden luokkahuone -konseptia rakennettiin myös työpajassa ryhmätyönä. Yritysyhteistyössä syntynyt idea tulevaisuuden oppimisympäristöstä kiteytyi World as school -ajatukseen, jossa luokkahuone laajenee koulun seinien ulkopuolelle.

”Tiedon käsityksen ei pidä tulevaisuuden kouluissa olla vain opettajan käsissä, vaan myös oppilaiden. Tähän ajatukseen tähtää lähiympäristön opinnollistaminen ja koulun kaikkiallistuminen, jossa opiskelu siirretään oppilaan kannalta mielekkäämpiin oppimisympäristöihin, kuten verkkoon ja mobiiliin. Luokkahuoneen on oltava siellä missä oppilas”, luokkatilakonseptia käsittelevä ryhmä mietti.  

Ryhmä kiteytti konseptointityöpajan ydinajatuksen pohtiessaan luokkahuoneettoman ajatuksen vientiä kansainvälisille markkinoille. Kysyttäessä, kuka on konseptin toteuttaja, yritysten edustajat kirjoittivat vastauksen yksimielisesti ideointipaperiin: me yhdessä.

Lisätietoja

Konseptointityöpajan tulokset julkaistaan viikon 9 aikana Oppimisratkaisut-ohjelman verkkosivuilla.

Tilaisuus on jatkoa lokakuussa 2013 järjestetylle Koulutusmarkkinat kasvavat – Miten Suomi pelaa? -työpajaseminaarille, joka toi yhteen Suomen oppimisvientiorganisaatiota antamaan näkemyksensä kansainvälisen kilpailukykymme edistämiseksi tarvittavista toimenpiteistä.

Teksti ja kuvat: SST Viestintä

Pia Mörk