K.H. Renlundin säätiö, apurahoja geologisiin ja ympäristöprojekteihin vuodelle 2015

K.H. Renlundin säätiö julistaa haettavaksi projektirahoitusta yhteensä n. 700 000 euroa. Säätiö tukee taloudellisesti käyttökelpoisten maakamaran raaka-aine- ja vesivarojen etsintää, tutkimusta ja teknis-taloudellisia selvityksiä. Säätiö tukee myös mineralogian ja geologian alojen teknistä innovaatiota sekä geologisesti suuntautuneita ympäristöhankkeita (ei kongressimatkoja eikä puhtaita laitehankintoja). Säätiö voi rahoittaa julkaisutoimintaa sekä tieteellisiä jatkotutkintotöitä, joiden aihepiiri liittyy säätiön tavoitteisiin.

Rahoitushakemukset lähetetään 30.11.2014 mennessä osoitteeseen: Prof. Carl Ehlers, Geologi och mineralogi, Institutionen för naturvetenskaper, Åbo Akademi, FI-20500 Turku. Sähköposti: carl.ehlers@abo.fi (lisätietoja: www.abo.fi/renlund).