Ketterät menetelmät nopeuttavat tuotekehitystä ja lisäävät työhyvinvointia

Uusi käsikirja opastaa yrityksiä soveltamaan ketteriä menetelmiä sulautettujen järjestelmien kehityksessä. Uusilla menetelmillä on myös työhyvinvointia parantava vaikutus.

Sulautettujen järjestelmien ketterä käsikirja kuvaa ketteryyden perusteet, esittelee sovellettuja ja kehitettyjä työkäytäntöjä sekä opastaa niiden käyttöä tuotekehitysprosessissa. Käsikirja sopii kaikille johtoportaasta suunnittelijaan.

Ketterissä menetelmissä projektit jaetaan lyhyisiin kehitysjaksoihin. Ne tunnetaan hyvin ohjelmistoalalla, mutta sulautettujen järjestelmien suunnittelussa vähemmän.

Turun yliopiston ja työterveyslaitoksen tekemä käsikirja syntyi osana Tekesin rahoittamaa AgiES-hanketta (Agile and Lean Development Methods for Embedded ICT Systems).

Tutkijat kartoittivat uusien menetelmien vaikutusta myös tuotekehitystyön sujuvuuteen, tehokkuuteen ja työntekijöiden hyvinvointiin. Tulokset osoittavat, että tiedonkulku projektin sisällä ja aikataulujen hallinta kehittyivät. Esimerkiksi dokumentaation tarve väheni, kun tiedonkulku parani. Ketterät toimintaperiaatteet voivat lisätä työn ymmärrettävyyttä, mielekkyyttä ja hallittavuutta.

Lue lisää

Kaj Nordgren