Kestävää kaivostoimintaa

Tekesin Green Mining -ohjelman vuosiseminaari 24.11.2014 keskittyi kaivostoiminnan sosiaaliseen toimilupaan ja vastuuseen sekä ympäristökysymyksiin. Suomi on näillä alueilla tunnustettu toimija maailmalla.

Green Mining -ohjelma käynnistyi vuonna 2011. "Ohjelmassa on erityisesti kaksi kokonaisuutta, joissa on otettu kukonaskelia eteenpäin: kaivosalueen vesiosaaminen sekä kaivosten sosiaaliset vaikutukset. Myös laitepuolella on tehty merkittäviä innovaatioita, kuten esimerkiksi Sandvikin palkittu porausteknologia", kertoo ohjelman päällikkö Kari Keskinen.

Ohjelmassa on yli 70 kestävämpää kaivostoimintaa edistävää hanketta. Kokonaispanostus on yli 70 miljoonaa euroa, josta Tekesin rahoitusta noin puolet. Green Mining -ohjelman kattaa koko kaivostoiminnan arvoketjun malminetsinnästä kaivoksen operointiin ja lopulta sulkemiseen.

Yksi keskeinen hanke on VTT:n koordinoima Sustainable and Acceptable Mining (SAM). Hankkeessa tarkastellaan kestävää ja hyväksyttävää kaivostoimintaa ja sen vaikutuksia kolmesta näkökulmasta: ympäristövaikutukset, sosiaaliset vaikutukset ja taloudelliset vaikutukset. Hankkeessa tehdään laajaa yhteistyötä Australian, Chilen ja Kanadan tutkimusorganisaatioiden kanssa.

Kansainvälinen yhteistyö tärkeää

Seminaarissa tuotiin esiin kansainvälisiä näkemyksiä aiheisiin. Niitä esittivät alan asiantuntijat Australiasta, Etelä-Afrikasta ja Kanadasta.

Robert Boutillier Kanadasta korosti jatkuvan vuoropuhelun tärkeyttä sidosryhmine kanssa erityisesti kaivostoiminnan vaikutuksista, joita ei voi suoraan säädellä regulaatioilla. Tämän vuoropuhelun laiminlyömisellä on myös taloudelliset vaikutukset, hanke voi lykkääntyä tai jopa pysähtyä.

Kansainvälisiä partnereita ohjelmassa on yli 50. Keskeiset yhteistyökumppanit tulevat Australiasta, Ruotsista, Chilestä ja Kanadasta.

Mineraalialueella tehdään vahvaa yhteistyötä eurooppalaisten alan toimijoiden kesken Green Mining -ohjelman ERA-MIN-projektissa. ERA-MIN on eurooppalaisten mineraalialaa rahoittavien organisaatioiden yhteisprojekti. Projektiin osallistuvat myös Etelä-Afrikka ja Argentiina.

Seminaariin osallistui 170 teollisuuden, tutkimusorganisaatioiden ja julkisen hallinnon edustajaa.

Lisätietoja

Ohjelmapäällikkö Kari Keskinen
kari.keskinen (at) tekes.fi
puh. 029 50 55843

Ohjelman koordinaattori Harry Sandström
harry.sandstrom (at) spinverse.com
puh. 0400 709 899

www.tekes.fi/greenmining

Sanna Nuutila