Kelluvia rakenteita nopeasti ja kustannustehokkaasti

Nextbase Offshore Oy:n luoman konseptin avulla voidaan rakentaa suuria kelluvia rakennelmia ympäri maailman nopeasti ja kustannustehokkaasti. Nextbase-konsepti rakentuu ISO-standardin mukaisen rahtikontin ympärille. Tätä mega float –konseptia kehitetään edelleen Nextbase-hankkeessa.

Projektin tuloksena Nextbase Offshore Oy:llä on teknologinen ja kaupallinen kyky valmistaa ja toimittaa suuria kelluvia alustoja ympäri maailman. Konseptin mukaan rahtikontista tehdään ponttooni, jonka kelluttavuus on vakio. Kun rahtikontteja liitetään yhteen, niistä voidaan muodostaa verrattain laajoja kelluvia alustoja.

Kelluviin rakenteisiin liittyy todellista kansainvälistä liiketoimintapotentiaalia. Murroksessa olevan suomalaisen laivanrakennusklusterin kannalta tämä on hyvin merkittävää.  Parhaimmassa tapauksessa Nextbase Offshore Oy voi olla synnyttämässä Suomeen kansainvälistä osaamiskeskittymää kelluvien alustojen ympärille.

”Kelluvien rakennelmien kokonaismarkkinasta tulevaisuudessa on esitetty verrattain suuriakin arvioita, joissain arvioissa kooksi on arvioitu vuonna 2035 jopa 5000 miljardia euroa”, kertoo Nextbase Offshore Oy:n operatiivinen johtaja Pasi Peho.

Suuret kasvuodotukset perustuvat globaaleihin megatrendeihin, joiden mukaisesti vedenpinta nousee ja maailman väestö muuttaa kohti rannikkoa. Tämä pakottaa löytämään globaaleja, kustannustehokkaita ja skaalautuvia ratkaisuja vedenpäälliseen rakentamiseen.

Nextbase Offshore Oy keskittyy logistiikan ongelmien ratkaisemiseen ja tavoittelee markkinaosuuttaan erityisesti väliaikaisten kelluvien rakenteiden markkinasta. Koska tässä segmentissä päämarkkinat ovat olosuhteiltaan haastavilla alueilla, kuten arktisilla alueilla, tai kehittyvillä markkinoilla, kuten Intiassa, on markkinoiden arvo ja koko arvioitu merkittäväksi.

Ensimmäinen Tekesin rahoittama projekti oli luonteeltaan selvityshanke. Yritys teki markkinaselvitystä ja erilaisia teknisiä selvityksiä. Sen tulosten pohjalta syntyi tarkempi ymmärrys Nextbase-konseptin mahdollisuuksista ja teknisistä vaatimuksista sekä seuraavien vuosien kaupallisesta ja teknisestä polusta. Projekti käynnistyi joulukuussa 2013 ja päättyi elokuussa 2014.

Nyt yritys on mukana Arktiset meret -ohjelmassa kehittämässä teknologista ja kaupallista kykyään valmistaa ja toimittaa suuria kelluvia alustoja ympäri maailman.

Lisätietoja

Pasi Peho
Puh. 040 594 1101
pasi.peho(at)pd.fi


www.tekes.fi/arktisetmeret

Sanna Nuutila