Kehitysmaissa bisnesmahdollisuuksia suomalaisyrityksille

Tekes ja UM valmistelevat yhteistä BEAM – Business with Impact -ohjelmaa kehitysmaihin suuntautuvan innovaatio- ja liiketoiminnan edistämiseksi. 10.9.2014 järjestettiin ohjelman valmisteluun liittyvä seminaari, joka avasi näkymiä kehitysmaihin ja kehittyviin maihin. Seminaari kiinnosti, sillä paikalla saapui 150 eri organisaatioiden edustajaa.

Seminaarin avasi kehitysministeri Pekka Haavisto. Hän kiitti Tekesiä ja Ulkoasiainministeriötä  yhteisen ohjelman valmistelusta Team Finland -hengessä. Haavisto uskoo, että suomalaisyritysten osaamisesta on hyötyä kehitysmaissa köyhyyden vähentämisessä ja kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Pääpuheenvuoron piti aluejohtaja Mani James Frost & Sullivanin Afrikan operaatiosta. Hän kävi läpi Afrikan megatrendejä ja kertoi, että Afrikan kasvavat kaupungit tarvitsevat tulevaisuudessa yhä enemmän palveluita ja parempaa infrastruktuuria kasvavalle keskiluokalle. Kaupunkien kehittyminen ja uusien palvelujen kysyntä luo yrityksille monipuolisia liiketoimintamahdollisuuksia kaupunkisuunnittelusta terveyspalveluihin, vesihuollosta mobiilisovelluksiin ja koulutukseen.

Iltapäivällä osallistujat jakaantuivat 11 työpajaan. Työpajoissa selvitettiin pk-yritysten tarpeita uuden markkina-alueen saavuttamiseksi. Ryhmissä keskusteltiin myös siitä, miten BEAM-ohjelman palveluita tulisi kehittää ja millaista tukea yritykset tarvitsevat uusille kehitysmaamarkkinoille menoon. 

Monessa työpajassa nousi esiin sama päätelmä: kehitysmaat ja esimerkkikohde Afrikka ovat täynnä mahdollisuuksia useilla sektoreilla.

Rahoitus on usein pullonkaula pk-yritykselle.  Eri osapuolten rahoitukseen tarvitaan joustavuutta: myös paikalliset toimijat pitäisi saada rahoitettua.

Oman partneriverkoston tai hyvään arvoverkostoon integroituminen on hyvin tärkeää silloin, kun haasteet ovat suuria ja kokonaisratkaisujen tarjoaminen on jo globaalissa kilpailussa kilpailtua (esim. kaupunkien vesihuoltoratkaisut).

”BEAM-ohelman valmistelu on nyt loppusuoralla. Kuten tämä tilaisuus osoitti, kinnostusta riittää”, kiitteli ohjelmapäällikkö Pia Salokoski.

Seminaarin ohjelma ja esitykset

Keskustelu työpajan tulosten pohjalta jatkuu https://teamfinland.kindlingapp.com. Mikäli sinulla ei ole tunnuksia, ole yhteydessä laura.nurmi(at)tekes.fi 

Lisätietoja

Pia Salokoski
pia.salokoski (at) tekes.fi, puh. 050 5577 672

 

Afrikan liiketoimintanäkymiä tilaisuuteen tuotti Team Finland Future Watch -palvelu, joka tuo yrityksille ja muille toimijoille tietoa ja näköaloja kansainvälisistä tulevaisuuden liiketoimintamahdollisuuksista eri maissa 2–5 vuoden aikajänteellä. Lisätietoja palvelusta www.tekes.fi/futurewatch.

 

Sanna Nuutila