Kasvuyritykset luovat Suomen tulevaisuutta

Kasvuyritysten merkityksestä ja kasvua vauhdittavan rahoituksen vaikutuksista on koottu useita arviointeja. Erityisesti nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus näyttää tuottaneen moninkertaisen tuoton sijoitettuun julkiseen rahoitukseen verrattuna.

Imperial Collegen professori Erkko Aution tutkimusten mukaan 3–10 prosenttia kunkin ikäluokan yrityksistä tuottaa 50–80 % sen taloudellisista vaikutuksista. Tällaisten nopean kasvun gaselliyritysten havaitseminen on tärkeää, jotta niille voidaan taata mahdollisuus menestymiseen. Tekesissä kasvuyrityksiä kiihdytetään suoran yritysrahoituksen lisäksi Nuorten innovatiivisten yritysten rahoituksella (NIY), Global Access Program eli GAP-ohjelmalla ja Kasvuväylä-ohjelmalla.

Nuorten innovatiivisten yritysten rahoitus (NIY) on kohdistettu gaselliyrityksille. Se on tuottanut kanadalaisen The Evidence Networkin arvioinnin mukaan vähintään 99 miljoonaa euroa liikevaihtoa Suomeen.  Esimerkiksi pelitalo Supercell, tietokanta-arkkitehti SkySQL, ohutkalvopinnoittaja Beneq, muovattavan puukipsin kehittänyt Onbone ja aurinkokeräinvalmistaja Savo-Solar ovat saaneet nuorten innovatiivisten yritysten rahoitusta. Keskimäärin Tekesin rahoittamien nuorten innovatiivisten yritysten liikevaihto kasvoi 150 prosenttia vuosittain.

”Jos emme olisi aikoinaan saaneet sitä muutaman sadantuhannen euron Tekesin lainaa ja NIY-rahoituksen miljoonaa, menestyksemme ei olisi ollut mahdollista” Supercellin toimitusjohtaja Ilkka Paananen toteaa NIY-rahoituksesta. Supercell on maksanut veroja Suomeen yli 50 miljoonaa euroa, eli jo nyt puolet kaikesta nuorten innovatiivisten yritysten rahoitukseen käytetystä julkisesta rahoituksesta vuosina 2008–2012.

Suomen kilpailukyvyn kannalta kriittisiä ovat myös kasvuyritysten kansainvälistyminen ja viennin lisääntyminen. Yhteistyössä UCLA Anderson School of Managementin kanssa toteutettava Global Access Program eli GAP-ohjelma auttaa yrityksiä etabloitumaan USA:n markkinoille. Arvioinnin mukaan GAP-ohjelma on lisännyt Suomen bruttokansantuotetta 20,5 miljoonalla eurolla. Ohjelman kustannukset ovat olleet 1,2 miljoonaa euroa.

Nopeaan kasvuun ja kansainvälistymiseen tähtääville yrityksille Team Finland -verkoston toimijat tarjoavat yhdessä Kasvuväylä-palvelun. Palvelussa yritys saa kasvuluotsin ja näin kaikki yrityksille sopivat rahoitusmuodot yhden kontaktin kautta. Kasvuväylä-palvelun väliarvioinnin mukaan yritykset arvostavat kasvuluotsinsa osaamista ja kokevat saavansa tarvittavaa tietoa kohdemaasta.

Tekes on koonnut rahoittamansa kasvuyritykset karttasovelluksiin, joissa yritykset on sijoitettu Suomen kartalle. Karttasovelluksista löytyvät kaikki Tekesin rahoitusta saaneet kasvuyritykset sekä erilaisissa listauksissa menestyneet yritykset. Yritykset voi suodattaa myös esimerkiksi NIY-, GAP- ja Kasvuväylään osallistujiin.

Tekesin rahoittamat kasvuyritykset Suomen kartalla

Erilaisissa listauksissa menestyneet Tekesin rahoittamat kasvuyritykset Suomen kartalla

The Evidence Network: Assessment of the Impact of the Young Innovative Companies (NIY) Programme (pdf)

The Evidence Network: Impact of the Global Access Programme (GAP) (pdf)

Lisätietoja

Jussi Kajala
Tekes
p. 050 5577 648
jussi.kajala (at) tekes.fi


Anne Palkamo