Kaste-ohjelma rakentaa uudenlaista yhteistyötä

Asiakaslähtöisyyttä, inhimillisyyttä ja avun löytämisen helppoutta. Siinä periaatteita, joiden mukaisesti sosiaali- ja terveysministeriön Kaste-ohjelma ohjaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kansallinen kehittämisohjelma (Kaste) on ohjannut palvelujen uudistamista sekä kunta- ja hallintorajat ylittävää ammattilaisten yhteistyötä vuodesta 2008 lähtien. Ohjelman nykyinen toimintakausi jatkuu vuoden 2015 loppuun saakka.

Kaste-ohjelmassa yhdistyvät normi-, vuorovaikutus- ja resurssiohjaus. Hankerahoituksella vauhditetaan ohjelman tavoitteiden saavuttamista. Seuraava kunnille ja kuntayhtymille suunnatun hankerahoituksen hakuaika päättyy syyskuun lopussa. Valtionavustus kattaa 75 prosenttia hankkeiden kokonaiskustannuksista.

Vuonna 2015 avustusta on jaettavana noin 14 miljoonaa euroa.

Lapset ja nuoret etusijalla

Kuluvalla ohjelmakaudella avustusta on suunnattu etenkin mielenterveys- ja päihdepalveluihin, lasten ja lapsiperheiden sekä ikäihmisten palveluihin. Myös perusterveydenhuollon, muutosjohtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämishankkeita on avustettu merkittävästi, kertoo neuvotteleva virkamies Salme Kallinen sosiaali- ja terveysministeriöistä.

"Lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden hyvinvointimme perusta. Siksi lasten, nuorten ja lapsiperheiden varhaiseen tukeen ja uudenlaisten auttamismuotojen kehittämiseen on myös suunnattu eniten hankerahoitusta eli 39 miljoonaa euroa vuosina 2008 - 2014", Kallinen lisää.

Hankerahoituksella on luotu uusia ja tehokkaampia auttamisen toimintamalleja ja työkaluja, jotka on myös saatu juurtumaan kuntiin. Samalla on vähennetty inhimillistä kärsimystä ja säästetty kuntien rahoja.

Hankkeissa on myös tehty ehkäisevän ja korjaavan työn hintavertailuja. Kallisen mukaan erot ovat huimat.

"Onneksi varhaisen tuen ja ehkäisevän työ merkitys on alettu oivaltaa entistä useammassa kunnassa. Ihmiset ovat myös innostuneita uusista auttamismuodoista, esimerkiksi Joensuussa avatussa Perheen-talossa oli puolessa vuodessa yli 10 000 kävijää", Kallinen kertoo.

Tulevaisuus ohjelmayhteistyössä

Meneillään olevan Kaste-ohjelman loppuarviointi käynnistyy ensi syksynä ja seuraavan ohjelman valmistelu alkaa vuoden 2015 aikana.

Tällä ohjelmakaudella eri hankerahoittajat ovat tutustuneet toistensa ohjelmiin. Samalla Tekes, Kela, Sitra, THL, TTL, RAY ja eri ministeriöt ovat päässeet tekemään entistä tiiviimpää yhteistyötä.

Kallisen mielestä olisi hieno edistysaskel, jos rahoittajat pääsisivät seuraavalla hallituskaudella myös ohjelmalliseen yhteistyöhön.

"Yhteisessä ohjelmassa sovittaisiin tavoitteista, toimenpiteistä sekä eri toimijoiden työnjaosta ja eri lähteistä tulevan hankerahoituksen kohdentumisesta. Näin vältettäisiin päällekkäisiä ohjelmia ja päällekkäistä rahoitusta", Kallinen lisää.

Lisätietoja

Salme Kallinen, neuvotteleva virkamies, STM
Puh.: 0295 163 290
salme.kallinen(at)stm.fi

Teksti: Recommended Finland/Timo Sormunen

Pia Mörk