Kari Varho kokoaa Arktiset meret -hankkeita

Tekesin Arktiset meret -ohjelmaan kehityspäälliköksi on valittu DI Kari Varho. Hän työskentelee osana Meriteollisuus ry:n tiimiä.

"Tehtäväni on auttaa yrityksiä kokoamaan kehityshankkeita ja verkostoitumaan", Varho kertoo."

Varholla on pitkä kokemus alihankintayritysten johtotehtävistä. Hän on ollut toimitusjohtajana useassa pk-yrityksessä yli kymmenen vuoden ajan.

Pk-yrityksillä on usein rajalliset ja taloudelliset resurssit. Potentiaalia kehitykseen kuitenkin riittää.

"Moni yritys kaipaa nimenomaan tietoa kehittämisen rahoituksesta ja kumppaneiden tunnistamisessa", Varho sanoo.

Varhon mukaan Suomella on hyvät mahdollisuudet kehittyä edelleen pohjoisten alueiden tuntijana.

"Suomen sijainti on hyvä lähtökohta. Täällä on valmiiksi arktista osaamista."

Varho kokoaa hankkeita Tekesin Arktiset meret -ohjelmaan, jonka tavoite on suomalaisen meriteknisen, arktisen, ICT- ja ympäristöliiketoiminnan kasvattaminen ja laajentaminen.
Ohjelman meriklusteriosuudessa kiinteästi mukana olevan Meriteollisuus ry:n tavoitteena on maamme meriteollisuuden uudistuminen, kilpailukyvyn nostaminen ja kansainvälisen brändin luominen alalle.

"Meriteollisuus ry:n vahva panostus arktisen liiketoiminnan kehittämiseen tuo Tekesin Arktiset meret -ohjelman lähemmäksi meriteollisuusalan yrityksiä", sanoo ohjelman päällikkö Piia Moilanen.

 

Sanna Nuutila