Kansainvälistymispalvelut Team Finland -strategian ytimessä

Valtioneuvosto hyväksyi tänään Team Finland -strategian vuodelle 2015. Siinä kehitetään ja syvennetään Team Finlandin toimintaa sekä linjataan toiminnan painopisteet ensi vuodelle.

Kansainvälistymispalvelujen kehitystyö etenee

Finpron uudistuksessa Finpron maksulliset konsulttipalvelut eriytetään omaksi yhtiökseen ja valtion tuki ohjataan voimakkaammin pk-yritysten kansainvälistymistä tukeviin julkisiin palveluihin. Myös ulkoasiainhallinnon palveluja on tehostettu. Uudistetut palvelut julkistetaan alkusyksystä.

Ensi vuonna jatketaan kansainvälistymispalvelujen kehittämistä, kuten kansainvälistymisrahoitusta, markkinatietoa, yritysten keskinäistä verkottamista koskevia palveluja sekä kehitysmaaliiketoimintaa.

EU:n ulkopuolella Suomella on kolme kauppapoliittista painopistealuetta: Yhdysvallat, Venäjä ja Kiina. Kauppapolitiikan temaattisia painopisteitä ovat muun muassa protektionismin ehkäiseminen sekä tietyt sääntelykysymykset, kuten IPR-asiat, julkiset hankinnat ja tekniset määräykset.

Erityistä huomiota Suomeen suuntautuvien investointien houkuttelemiseen

Suomeen suuntautuvien ulkomaisten investointien edistämiseen kiinnitetään erityistä huomiota. Finprosta (Invest in Finland) rakennetaan aikaisempaa selkeämmin yhteyspiste ja verkottaja investointien edistämiselle. Koko verkoston osaamista investointien edistämisessä vahvistetaan ja yhteistyötä Invest in Finlandin ja Suomen alueellisten toimijoiden välillä lisätään.

Tekes Team Finland -verkoston ytimessä

Team Finland -verkosto ytimen muodostavat ministeriöt, edustustoverkko, Finpro, Tekes, Suomen kulttuuri- ja tiedeinstituutit, Finnvera, Finnfund ja ELY-keskukset. Verkosto toimii tiiviissä yhteistyössä useiden talouselämän sekä kulttuuri- ja koulutusalan toimijoiden kanssa.

Tekes tarjoaa Team Finland -verkostossa innovaatiorahoitusta kansainvälistyville yrityksille, Tekesin ohjelmia ja alustoja yhteistyölle ja projekteille, kansainvälistymisen tukea Kasvuväylässä ja näkymiä liiketoiminnan kehittämiseen Team Finland Future Watch -palvelussa. Finnveran, Tekesin ja Finpron yhteisessä Team Finland LetsGrow -palvelussa Tekes tarjoaa yrityksille avustusta innovaatiopalvelujen hankintaan.

Valtioneuvoston kanslian tiedote 

Team Finland -strategia 2015

Anne Palkamo