Kansainväliset sijoitukset suomalaisstartupeihin kasvussa

Suomalaisiin kasvuyrityksiin tehtyjen sijoitusten kokonaissumma oli viime vuonna 280 miljoonaa euroa. Summa kasvoi vuodesta 2012 noin 120 miljoonaa euroa.

Erityisesti ulkomaiset sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin ovat kasvaneet merkittävästi viime vuosina. Supercellin keväällä 2013 keräämä noin 100 miljoonan euron rahoituskierros näkyy vahvasti tilastoissa.

Finnish Business Angels Network (Fiban) ja Suomen Pääomasijoitusyhdistys ry (FVCA) ovat keränneet vuoden 2013 tilastoja yksityissijoittajien ja pääomasijoitusyritysten tekemistä sijoituksista kasvuyrityksiin Suomessa.

Vuoden 2013 luvut sisältävät FVCA:n tilastoimat 90 miljoonan euron kotimaiset pääomasijoitukset, VC Zonen tilastoimat 159 miljoonan euron ulkomaisten pääomasijoittajien sijoitukset suomalaisiin kasvuyrityksiin ja Fibanin 11 miljoonan euron kotimaisten bisnesenkeleiden sijoitukset. Tämän lisäksi summa pitää sisällään 20 miljoonaa euroa sijoituksia muun muassa Vigo-kiihdyttämöiltä ja joukkorahoituslähteistä.

Vigo-kiihdyttämöohjelma on Tekesin hallinnoima ohjelma, jossa tavoitteena on kanavoida yksityisiä osaamista ja pääomia suomalaisiin kasvuyrityksiin.

Bisnesenkelien tyypillinen investointi tehtiin yksityissijoittajan sijoitusyhtiön kautta ja yhteissijoituksena, eli syndikaatissa, muiden bisnesenkelien kanssa. ICT ja mobiilialan osuus laski ja osuuttaan kasvatti erityisesti terveysteknologia (life science ja health tech).
Sijoitussumma laski 11 miljoonaan euroon vuoden 2012 14 miljoonasta eurosta. Fibanin mukaan summa on edelleen suurimpia Euroopassa.

Sijoituksen saaneiden yritysten määrä oli 164 ja yli tuplaantui vuodesta 2012. Mediaanisijoituksen koko oli 25 000 euroa ja keskiarvo 49 000 euroa. Yli puolet viime vuonna enkelien tekemistä irtaantumisista, eli kohdeyritysten myynneistä oli voitollisia.

Pääomasijoittajien sijoitukset suomalaisiin alkuvaiheen yrityksiin nousivat korkeimmilleen viiteen vuoteen. Alkuvaiheen yritykset saivat vuonna 2013 pääomasijoittajilta kasvurahoitusta 129 miljoonaa euroa, kun vuonna 2012 summa oli 80 miljoonaa euroa. Rahoitusta sai yhteensä 172 yritystä.

Kansainväliset sijoittajat tekivät vuonna 2013 suomalaisiin yrityksiin yhteensä 63 sijoitusta. Niiden kokonaisarvo oli 313 miljoonaa euroa, josta 40 miljoonaa euroa suunnattiin alkuvaiheen yrityksiin.

Josi Tikkanen