Kaarinan yläasteet digiaikaan

Kaarinan kaupungin hankkeessa kehitetään innovatiivista palvelukonseptia, työyhteisön toimintaa ja tutkitaan koulun toimintakulttuurin muutosta. Tekes vauhdittaa uusien oppimisratkaisujen kehittämistä ja käyttöönottoa suomalaisissa kouluissa samalla kun opetus- ja kulttuuriministeriön Koulutuksen pilviväylä on tulevaisuuden työkalu digitaalisten oppimateriaalien ja palvelujen kehittämiseen ja hankintaan.

Tablet-hanke yhdistää Kaarinan pilviväylään

Kaarinan kaupungin tablet-laitteiden käyttöönottohankkeessa neljän yläkoulun opettajat ja oppilaat vaihtavat osan oppikirjoista 1200 tablettiin. Kaupungin opetusteknologiapäällikkö Keijo Sipilä kertoo Kaarinan etsivän Tekes-rahoituksen avulla malleja muun muassa uudenlaiseen palvelukonseptiin. 

”Rahoituksen avulla kehitämme innovatiivista hankintaprosessia, jonka lopputuotteena syntyy uudenlainen, kokonaisvaltainen palvelukonsepti koulutusmarkkinoille. Olemme myös nyt yhden yläkoulun kanssa mukana opetus- ja kulttuuriministeriön pilviväylässä, jonka kautta kaupunki voi tulevaisuudessa hankkia monenlaista sisältöä keskitetysti omaan käyttöönsä”, Sipilä sanoo.

Opetus- ja kulttuuriministeriön käynnistämän Koulutuksen pilviväylä-hankkeen tarkoituksena on luoda avoin väylä oppimista tukeville palveluille ja materiaaleille. Opetusneuvos Merja Lehtonen kertoo verkossa toimivan pilviväylän olevan tulevaisuuden työkalu digitaalisen oppimateriaalien hankintaan. Samalla se toimii alustana niiden kehittämiseen.

”Pilviväylän kautta materiaalit ja palvelut olisivat helposti käyttöönotettavissa osaksi opetusta. Väylän kautta olisi mahdollista käydä dialogia ja niiden pohjalta yhdessä parantaa opetusmateriaaleja. Yrittäjien kannalta pilviväylä on kauppapaikka, mistä materiaali on helposti tilattavissa käyttöön”, Lehtonen kertoo.

Hankintaprosessin kehittäminen tukee myös suomalaisia yrityksiä

Lehtosen tavoin myös Tekesin Oppimisratkaisut-ohjelman päällikkö Suvi Sundquist Tekesistä toivoo uudenlaisen hankintaprosessin herättelevän kuntien ja koulujen lisäksi suomalaisia yrityksiä.

”Tekesin tavoitteena on saattaa uusia digitaalisia ratkaisujen kansainvälisille markkinoille, ja kotimarkkinoihin panostaminen tukee myös tätä kehitystä. Näin suomalaisyrityksillekin tarjoutuu mahdollisuus ensimmäisiin referenssitoimituksiin ja lopulta esittelykohteisiin. Sekä koulujen että yritysten kannalta haluamme viedä kehitystä pois yksittäisistä tuotteista kohti kokonaisratkaisuja”, hän täsmentää.

Sundquist kertoo Tekesin etsivän ohjelmaan mukaan kuntia ja kouluja, jotka ovat valmiita investoimaan oppilaitosten uudistamiseen.  Näitä Tekes voi tukea Huippuostajat-ohjelman kautta, jossa kehitetään innovatiivisia julkisia hankintoja.

Lisätietoja

www.tekes.fi/huippuostajat
www.tekes.fi/oppimisratkaisut

Tekes:

Ohjelmapäällikkö
Suvi Sundquist
puh. 029 50 55675
suvi.sundquist@tekes.fi

Kaarinan kaupunki:

Opetusteknologiapäällikkö, KT
Keijo Sipilä
puh. 050 314 6173
keijo.sipila@kaarina.fi

Koulutuksen pilviväylä:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Opetusneuvos
Merja Lehtonen
puh. 0295 3 30189
merja.lehtonen@minedu.fi

Pia Mörk