Julkiset innovaatiotoimijat tukevat yhdessä elinkeinoelämän uudistumista

Menestymisen edellytysten tarjoaminen kasvuhaluisille yrityksille on tämän hetken ykkösasia Suomessa. Julkiset innovaatiotoimijat ja tutkimusrahoittajat voivat auttaa tässä tarjoamalla hyvän toimintaympäristön ja uudistumiseen kannustavat asiantuntija- ja rahoituspalvelut.

Suomen kansantalous käy läpi poikkeuksellisen syvää rakennemuutosta. Taloutemme perinteisten tukijalkojen kansainvälistyminen on synnyttänyt akuutin tarpeen kehittää uutta vientikykyistä yritystoimintaa. Tämä vaatii mahdollisimman hyvän toimintaympäristön luomista kasvuhaluisille yrityksille ja uusille liiketoimintaekosysteemeille. Kansainvälisesti kilpailukykyisen elinkeinotoiminnan laajentaminen tarjoaa kestävän ratkaisun Suomen työllisyys- ja talousongelmiin.

Kasvuyritysten ja liiketoiminta-alueiden kehittyminen edellyttää yritysten ja julkishallinnon tiivistä yhteistyötä. Julkiset toimijat voivat auttaa yrityksiä menestymään muun muassa kehittämällä liiketoimintaekosysteemejä, infrastruktuuria, rahoitusta, osaamista ja säännöksiä.

Tänä vuonna Tekes, Finnvera, Sitra, Suomen Akatemia ja VTT ovat tehneet yhdessä Suunta-työtä. Loppukesästä Finpro liittyi mukaan joukkoon.

Suunta-työssä kehitetään uusia toimintamalleja Suomen kannalta lupaavien uusien liiketoiminta-alueiden kehityksen vauhdittamiseksi. Suomen Akatemia osallistuu työhön, koska tutkimus ja koulutus luovat sitä osaamisperustaa, johon innovaatiotoiminta nojaa. Suunta-työ auttaa toimijoita toimimaan yhteisten tavoitteiden hyväksi roolilleen sopivalla tavalla, jotta julkisista voimavaroista saadaan paras kansantaloudellinen vaikuttavuus.

"Työn päätavoite on tukea Suomen elinkeinoelämän uudistumista", Tekesin pääjohtaja Pekka Soini korostaa.

Suunta-yhteistyötä tehdään Team Finland -hengessä. Se on askel asiakkaiden tarpeita vastaavien palvelukokonaisuuksien luomiseen Suomessa.

Viisi mahdollisuuksien teemaa

Suunta-yhteistyö kattaa viisi teemaa, joiden avulla kehitetään uutta toimintamallia kansainvälisesti kilpailukykyisten liiketoimintaekosysteemien kasvun edistämiseksi.

Kolme liiketoiminta-alueisiin keskittyvää teemaa ovat:

  • digitaalisuus teollisuuden uudistajana,
  • luonnonvarojen ja resurssitehokkuuden liiketoimintamahdollisuudet sekä
  • terveysteknologian liiketoimintamahdollisuudet.

Muut kaksi teemaa liittyvät uusien liiketoimintaekosysteemien kehittämisessä tarvittaviin toimintamalleihin sekä kansainvälisille markkinoille pääsemiseen ja kaupallistamiseen.

Kutakin teemaa työstetään eteenpäin käytännön kokeiluhankkeissa syksyn aikana. Kokeiluilla katsotaan, mikä toimii ja mikä ei, ja edetään sen mukaan.

Esimerkiksi markkinoille viemisen teemassa pureudutaan kansainvälistymispalvelujen työstämiseen saumattomaksi kokonaisuudeksi. Digitaalisuus-teemassa on ensimmäisenä pöydällä Pilot Factory Finland eli teollisen internetin kokeilu- ja demonstraatioympäristö. Terveysteknologian liiketoimintamahdollisuuksien teemassa työstetään ensimmäisenä toimintamallia digitaalisen terveyden liiketoiminnan virtuaaliselle kehityskeskukselle.

Suunta-toiminnassa mukana olevat organisaatiot hyödyntävät yhteistyötä omalle toiminnalleen ja asiakkailleen parhaiten sopivalla tavalla. Kaikki eivät ole mukana kaikessa, mutta voivat huomioida toiminnan yhteisen "suunnan" omassa toiminnassaan.

Lisätietoja Tekesissä

Pirjo Kyläkoski
puh. 050 5577 795
pirjo.kylakoski (at) tekes.fi

Anne Palkamo